Ipad i undervisningen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Ipad i undervisningen により Mind Map: Ipad i undervisningen

1. Læringssyn

1.1. Behaviorisme

2. Elementer i undervisningen

2.1. Positive

2.1.1. Individuel tilpasning

2.1.2. Motiverende

2.1.3. Større fagligt udbytte.

2.1.4. Tilgængelighed

2.2. Negative

2.2.1. Tankpasserpædagogik

2.2.2. Tilpasset amerikansk uddannelsessystemm

2.2.3. Individualisme - ingen praksisfællesskaber.

2.2.4. Manglende autencitet

2.2.5. en ipad, en elev

3. Faghæfte 48

3.1. 1. Informationssøgning og - indsamling

3.1.1. Understøttes af ipad og pc.

3.2. 2. Produktion og formidling

3.2.1. Det er hurtigere at lave produktioner på ipaden. Det er nemt, flotte produkter, æstetisk. Alle multimodale medier er samlet i en enhed.

3.3. 3. Analyse

3.3.1. Ipaden er et redskab. Er det læring med it eller læring gennem it?

3.4. 4. Kommunikation, videndeling og samarbejde.

4. Analyse af digitale læremidler

4.1. Faktum

4.1.1. Formidlende læremiddel - transport af viden.

4.2. Windtunnel

4.2.1. Initierende læremiddel. Rekonstruktion af viden.

4.3. Slice IT

4.3.1. Rutine-trænings læremiddel - stimuli - respons

4.4. Puppet Pals

4.4.1. Praksis-orienteret læremiddel.

5. Blooms taksonomi

5.1. vurdering

5.1.1. Imovie

5.2. syntese

5.2.1. Book creator

5.3. analyse

5.3.1. Cut the rope

5.4. anvendelse

5.4.1. Puppet Pals

5.5. forståelse

5.5.1. Cut the rope

5.6. kendskab

5.6.1. Slice IT