Vaccineren

Een poging om de vaccinatiediscussie te organiseren.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Vaccineren により Mind Map: Vaccineren

1. Bezwaren

1.1. "QR-toegang is discriminatie"

1.1.1. Vraag: is 'niet vaccineren' een vrije keus (zoals roken of een rijbewijs halen) waarop discriminatie gerechtvaardigd is? "Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

1.1.1.1. Verschil in behandeling is niet altijd discriminatie. "Het is soms lastig te bepalen of iemand wordt gediscrimineerd. Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen. Wordt iemand afgewezen voor een baan als vrachtwagenchauffeur, omdat hij geen rijbewijs heeft? Dan is dat geen discriminatie. Het is wel discriminatie als deze persoon de baan bijvoorbeeld niet krijgt wegens zijn of haar godsdienst. Of omdat zij lesbisch is."

1.1.1.1.1. Vraag: is 'niet vaccineren' een "kenmerk dat er niet toe doet" waarop verschil in behandeling is toegestaan?

1.1.2. Is 'niet vaccineren' te vergelijken met het niet halen van een rijbewijs? Een sociale afspraak om veiligheid te bevorderen.

1.2. Toegangsbewijs voor 13-18 jarigen. Uitsluiting binnen groepen kan zwaarwegende gevolgen sociale hebben. Kinderen dragen wel bij aan verspreiding, maar op korte termijn niet op meer ziekenhuisopnames. Via besmetting van ouderen op lange termijn wel.

1.2.1. Suggesties

1.2.1.1. QR-pas vanaf 16 omdat gedrag tussen 16+ en 16- verschilt (uitgaan).

1.3. 60 plussers vaccineren heeft het meeste effect op ontlasten ziekenhuizen. Leg daar de focus op.

2. Nog onduidelijk

2.1. Hoeveel beschermt vaccinatie tegen besmetting van anderen?

2.2. Hoe lang werkt de vaccinatie?

3. Niet

3.1. Redenen

3.1.1. Een aandoening hebben waardoor vaccineren niet mogelijk is.

3.1.2. Wantrouwen over de langetermijneffecten.

3.1.3. Principieel / levensbeschouwelijk / geloof

3.1.4. Wantrouwen van de wetenschap.

3.1.5. Wantrouwen van de overheid.

3.1.6. Wantrouwen van de media.

3.1.7. Angst voor bijwerkingen

3.1.8. Al besmet geweest (vaccinatie niet nodig)

3.1.9. Wantrouwen interpretatie data.

3.1.10. Naaldenfobie

3.1.11. Geloof in eigen immuniteit

3.1.12. Anti-autoritaire reden (tegenreactie)

3.2. Gevolgen

3.2.1. Moeten testen voor toegang

3.2.1.1. Last. Elke keer opnieuw testen.

3.2.2. Geen toegang tot horeca en evenementen zonder Coronapas.

3.2.3. Gevoel gediscrimineerd te worden

4. Wel

4.1. Redenen

4.1.1. Overbezetting ziekenhuis / IC voorkomen

4.1.2. Kleinere kans om anderen te besmetten.

4.1.2.1. Notitie: Nieuw onderzoek wijst er op dat dit na 3 maanden al sterk afneemt.

4.1.3. Eigen ongemak van ziekte voorkomen / verkleinen

4.1.3.1. Korte termijn: griepachtige verschijnselen bij vaccinatie en mogelijk ernstiger zonder vaccinatie.

4.1.3.2. Lange termijn: long COVID. Vermoeidheid en ademhalingsproblemen die weken, maanden of langer aanhouden.

4.1.4. QR code voor toegang

4.2. Gevolgen

4.2.1. Overal toegang.

5. Overwegingen

5.1. Het virus gaat niet meer weg. Belangrijkste doel is om IC- en ziekenhuisbezetting laag te houden door minder zieken of meer (IC-)zorgpersoneel. Het virus heeft niet enkel directe gevolgen, maar ook indirecte gevolgen zoals uitstel van zorg en overbelasting van de zorg.

5.1.1. In welke situatie voldoen we hieraan?

5.2. Bij elke besmetting is de kans op mutatie aanwezig. Elke mutatie is kans op een besmettelijker en schadelijker virus.

5.3. Nemen we een 'extra griep' en long COVID voor lief als maatschappelijk risico?

5.4. Een 60 plusser met Covid-19 heeft een grote kans om op de IC te belanden. Is er meer draagvlak voor een coronapas voor 60 plusser?

5.4.1. Zo ja, geldt dit dan ook voor mensen met overgewicht? En wanneer val je in deze categorie?

5.5. Inzetten op gezonder leven om het immuunsysteem te verbeteren. Hier vloeien andere discussies uit voort zoals BTW-sturing op (on)gezond voedsel.

5.6. Is de (social) media aan te spreken op berichtgeving die polarisering en angst in de hand werkt?

5.6.1. Regels die niet altijd consequent zijn veroorzaken een gevoel van frustratie en onrecht.

5.7. Samenleving 'openen' en enkel kwetsbaren beschermen.

5.7.1. Wat houdt beschermen in? Hoe voorkom je segregatie van deze groep?

5.8. Effectiviteit lijkt na 9 maanden al nihil (vooral bij mannen en zwakkeren) Boosters zijn dus nodig.