Den kalde krigen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Den kalde krigen により Mind Map: Den kalde krigen

1. NATO formet i '49

1.1. Konsekvens av Russlands atombombe laget samme år

1.2. Norge blir med pga grense mot Russland

2. 1945-89

3. Berlinmurens fall endte krigen

3.1. 1989

4. Ikke-verbal krig

4.1. Ingen åpen vold

4.2. Trusler

4.3. Spionasje

5. Sovjet vs. USA

5.1. Warzawapakten - formet i '54

5.2. NATO vs. Warzawapakten

5.3. Høy spenning

5.4. USA misliker kommunisme

6. Kamp om informasjon

6.1. Ingen egentlige slag (med få unntak

7. Berlinblokade

7.1. Forløperen til Berlinmuren

7.2. Sovjet isolerte Øst-Berlin

7.3. PGA av at USA innførte Deutschmark

8. Russland - kommunistiske

8.1. USA hater kommunisme

9. Atomkrig

9.1. Frykt

9.2. Flere trusler

9.3. Grisebukta

10. Cubakrisen

10.1. Fidel Castro startet revolusjon i '59

10.2. Mislikt av USA og støttet av Sovjet pga nærhet til USA

10.3. Avkastet USAstøttet diktator

10.4. USA oppdaget raketter på øya, hadde selv raketter i Tyrkia

10.4.1. Kennedy beorder blokade

10.4.2. Soviet sender flere skip

10.4.3. Snur i siste liten

10.4.4. '62

10.5. Grisebukta

10.6. Nærmeste man har vært atomkrig

10.7. USA invaderte med hjelp av ekscubanere

10.7.1. Tapte

11. Østblokkland

11.1. Ingen handel med Vest

11.2. Kommunistisk

11.3. Sovjet styrte

11.4. Jernteppet

12. Øst-Tyskland mot Vest-Tyskland

12.1. Øst - Sovjet

12.2. Vest - NATO

12.3. Store økonomiske forskjeller

13. Jaltakonferansen

13.1. Stalin, Churchill og Truman

13.2. Delte tyskland i fire

13.2.1. En fransk, britisk, sovjetisk og amerikansk del

14. Konsekvens av verdenskrigene

15. Berlinmuren

15.1. Delte Berlin

15.2. Skjøt de som skulle komme seg over

15.3. Engelske, franske og amerikanske deler på en side, Sovjet på andre

16. Kjempet om innflytelse i resten av verden

17. OL i Moskva boikottet i 1080

17.1. Pga invasjon av Afghanistan

18. USA

18.1. Skulle være verdenspoliti mot kommunisme

18.1.1. Trumandoktrinen

19. Marshallhjelpen

19.1. USA hjalp Europa økonomisk

19.2. Hindre grobunn for kommunisme

19.3. Også pga humanitære og stragegiske grunner

20. Koreakrigen

20.1. Nord og sør delt mellom USSR og USA

20.2. Ingen vant

20.2.1. Kina ble med på USSRs side

21. Vietnamkrigen

21.1. 50-tallet til 70-tallet

21.2. Første krig USA tapte

21.3. Forferdelige levekår i Vietnam under og etter krigen

21.4. Delte landet i to

21.4.1. Soviet i Nord, USA i sør

21.4.2. 1954

21.5. Var tidligere under fransk regime

21.6. Nord vant, gjorde alt kommunistisk

21.6.1. 1975

21.7. Fredsavtale som ikke funket for at USA skulle trekke seg ut

21.7.1. 1973

21.8. Påskeoffensiven