Analyse og vurdering af Future City

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Analyse og vurdering af Future City により Mind Map: Analyse og vurdering af Future City

1. Beskrivelse af spillet

1.1. Varighed 20-25 timer(kan med mindre)

1.2. Tværfagligt mellem naturfag og samfundsfag i overbygningen.

1.3. Samarbejdsprogram

1.4. Troværdige afsendere

1.5. Kollaborativ arbejdsform

1.6. Meget simulation

1.7. "SimulationsSpil"

2. Læreren

2.1. vejleder og facilitator

3. Elevens motivation

3.1. Genkendelighed fra hverdagen, fra Sims og andre spil

3.2. Konkurrenceelementet med City Slam

3.3. Ender ud med præsentation

3.4. Lægger op til uformel læring...

3.5. De kan se en mening med det, se formålet og det fremtidsorienterede.

3.5.1. Gennem simulationen

3.6. Motivation gennem samarbejde

3.7. At de skal spille ud fra roller

4. Mål med forløbet

4.1. Faglige mål

4.1.1. Samfundsfag

4.1.2. Naturfag

4.2. Dannelse

4.2.1. Den aktive samfundsborger

4.3. Transferværdi til samfundet

4.4. Viden af 2. og 3. grad

4.5. Samarbejdskompetence

4.6. Læring gennem medier

4.7. Miljøbevidsthed og ansvarlighed

5. Aktiviteter

5.1. Praktiske forsøg

5.2. Konstruktioner

5.3. Arbejde i web 2.0

5.4. Diskussioner

5.5. Fælles på klassen

6. Elevens læring

6.1. Høj grad af stilladsering

6.2. Multimodaliteten kan støtte nogle elever

6.3. Kollaborativ læring

6.4. De er vant til at arbejde searcher, explorer og storyteller og tager udg. punkt i deres liv på nettet.

6.5. Tildelingen af roller øger deres identifikation hvilket kan støtte læringen

7. Link til Future City