OS2 & OpenDK

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
OS2 & OpenDK により Mind Map: OS2 & OpenDK

1. Forvaltning & politik

2. Software & Samfund

3. Rammer & Demokrati

4. Vi komplimenterer hinanden

5. Vi kan løfte noget qua hinanden

6. Velfærdsteknologi & Velfærdspolitik

7. Behov for selvbestemmelse og mod til at tænke samarbejde

8. Mål

9. Behov