Tachtigjarige Oorlog (de Opstand)

Tachtigjarige oorlog

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Tachtigjarige Oorlog (de Opstand) により Mind Map: Tachtigjarige Oorlog  (de Opstand)

1. Belangrijke personen

1.1. Alva

1.2. Karel V

1.2.1. Vader van Filips II

1.2.2. Bestuurder van een groot rijk

1.2.3. Bestuur vanuit Brussel

1.3. Willem van Oranje

1.3.1. Vermoord door Balthasar Gerards

1.3.2. leider van de opstand

1.3.3. Voorstander van gewetensvrijheid

1.4. Filips II

1.4.1. Opvolger van Karel V

1.4.2. Voerde de tiende penning in

2. Splitsing christelijke kerk

2.1. Maarten Luther

2.2. Beeldenstorm (1566)

3. Veldslagen

3.1. Beleg van leiden

4. Vrede van Munster

5. Twaalfjarig bestand