Problembaseret Læring

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Problembaseret Læring により Mind Map: Problembaseret Læring

1. Problemorienteret

1.1. Problemtyper

1.1.1. Forbedrende

1.1.2. Akut

1.1.3. Situation med ukendt konsekvenser/muligheder

1.2. Problemafgrænsning

1.3. Virkelige problemer

1.3.1. Aktuelt

2. Projektarbejde

2.1. Medbestemmende

2.2. Vejledning

2.2.1. Kommer ikke med endelige svar

2.3. Afgrænsning

2.3.1. Fokusering

2.3.1.1. Perspektivering

2.3.1.1.1. Evaluering

2.4. Projektformer

2.4.1. Problemprojekt

2.4.2. Disciplinprojekt

2.4.2.1. Metoden ligger fast, problem vælges selv

2.4.3. Opgaveprojekt

2.4.3.1. Problem og metode fastlagt

3. Strukturering af studie

3.1. Kurser

3.1.1. Fylder lige så meget som projektarbejde

3.1.2. Supplerer projektarbejdet

3.1.3. Tilegne sig viden og redskaber/metoder

3.2. Selvlæring

3.2.1. Videnshul

3.2.1.1. Manglende viden omkring emnet

3.3. Gruppearbejde

3.3.1. Grupperoller

3.3.2. Gruppekontrakt