Az online tanítás és tanulás eszközei

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Az online tanítás és tanulás eszközei により Mind Map: Az online tanítás és tanulás eszközei

1. Mikroblog

1.1. a diákoknak kiadott, egyéni kutatási feladatok rögzítése, a többiek kövessék, kérdezzenek, ha tud a blog írója válaszoljon is, ha nem akkor a tanár

1.2. csoportos házi feladatnál a munkafolyamat rögzítése, estleges problémák megbeszélése, megoldása, csapatmunkában való tanulás elsajátítása

1.3. Twitteren az aktualitások követése: politikai élet, kulturális élet területén... Hasznos információk kiszűrése a világhálón, kritikai gondolkodás kialakítása

2. Közösségi portál

2.1. szaktárgyi tudás, egyéb események megosztása a fakultációs csoport tagjaival

2.2. az órán elhangzottak színesítése: videók, hangfelvételek megosztása, majd az élmények megbeszélése!! Közös feldolgozás! Azonnal feltehető kérdések (egymásnak, a tanárnak), gyors válaszok

2.3. a facebook játékos használata (közben tanulunk): például létrehozhatjuk a gyerekekkel egy-egy híres történelmi személy adatlapját:)

3. Digitális tananyag

3.1. Tanárként nagyszerű lehetőség, hogy a tankönyv általam nem elég információt tartalmazó, vagy nem elég érthetően, érdekesen megfogalmazott részeit átalakítsam: saját web-tankönyvet készíthessek.Illetve ezt minden nebulóm számára hozzáférhetővé tegyem.

3.2. A Sulinet Digitális Tudásbázis általam ellenőrzött, történelem-földrajz témájú anyagait ajánlhatom a diákoknak kiegészítésként, összefoglalásként. Esetleg a hiányzó tanulóknak is egy vázat adhatok a kimaradt órákhoz, amíg nem tudják a többiek füzetét elkérni:).

3.3. Játékos feladatokkal( házi feladat formájában) elmélyíthetem az órán tanultakat

4. Digitális könyvjelző

4.1. Összefoglaló óra vázaként szolgálhat, például egy mappába gyűjthetünk mindent a dualizmusról.(Delicious)

4.2. A gyerekeknek kiadható csoportos, vagy egyéni feladatként is egy-egy kisebb témához kapcsolódó képek, újságcikkek összegyűjtése. Ezzel fejlődnek a rendszerezési, csoportosítási képességeik.

4.3. Ismétléseknél nagyszerűen hasznosítható: egyszerűen megtalálható az így tárolt tanyanyag, témakör

5. Digitális írástudás

5.1. A tanult fogalmak rögzítését segítheti például, ha a gyerekeknek feladatként feladjuk, hogy a digitális tananyagokba egy- egy tanult fogalomhoz írjanak definíciót, magyarázatot

5.2. A sikeres, élményekkel teli könyvtárhasználatot is megalapozhatjuk: katalógusok használata, önálló munka iránti motiváció felkeltése

5.3. New node

6. eLearning

6.1. a diákok is szerkeszthetik, így interaktívvá tehetjük az amúgy monotonnak tűnő feladatokat is

6.2. az órák ppt-jét, kontúrtérképeket tölthetünk fel, így az éppen hiányzó diákok is követhetik az órák menetét

6.3. olyan beadandókat készíthetnek a tanulók, amik hagyományos formában nehezen kivitelezhetőek lennének (képek...)

7. Interaktív asztal

7.1. a gyerekek együtt oldhatnak meg feladatokat: például térképes feladatokat, elemzéseket, közben a csoportmunka kellős közepében találják magukat

7.2. fejleszti a gyerekek alapvető rajzkészségét, kézügyességét, helyismeretét, térlátását...

7.3. nagyon hasznos lehet olyan források órai feldolgozására, amik nincsenek benne a tankönyvbe, illetve megoldható, hogy az a gyerekek is dolgozzon órán, aki otthon felejtette például a tankönyvét

8. Interaktív tábla

8.1. Segít az óraszervezésben: például, ha filmrészletet, zenét szeretnénk lejátszani az órán nem kell a különböző technikákat mind külön-külön becipelni, hanem ezen az egy eszközön megtalálható minden

8.2. virtuális sétákat tehetünk távoli kontinensek területén: diákok érdekesebbnek találják az anyagot, motiváltabbak lesznek és aktívabban részt vesznek az órán

8.3. különböző internetes játékokkal tanulhatunk, ráadásul a saját tantárgyunkon kívül

9. Online játékok

9.1. otthoni tanulást segítheti elő: ismétlés, motiváció felkeltése, rögzítés, illetve az egymástól, játékosan tanulás egyik lehetséges módja lehet: pl.: honfoglaló, egyszervolt.hu....

9.2. Házi feladatként feladható, hogy a következő óra anyagához kapcsolódó anyagot, a kiadott játékon keresztül megismerjék, emésztgessék: felfedező tanulás

9.3. Hozzájárulhatnak az idegen kultúrák megismeréshez, ezzel az empátia érzékük, és a kulturális sokszínűség iránti fogékonyság alakítható

10. Mobil tanulás

10.1. tanulmányi kirándulásokon terepen végzett gyakorlatokat kell néhány gyereknek készíteni, míg a többi diák az általuk beküldött anyagokat dolgozza fel

10.2. kirándulásra menet az úton előzetes ismereteket taníthatunk,, amit a helyszínen visszakérdezhetünk

10.3. egymástól is tanulhatnak a diákok, például a projekt produktumának bemutatása a tanórán kívül, közben az IKT-s eszközök használatát is gyakorolják

11. Projekt

11.1. analizáló és kutató tevékenység fejlesztése: internetes források használata során

11.2. önreflexió és a társak értékelése

11.3. egymástól távol is lehetséges az együtt dolgozás

12. Okostelefon

12.1. GPS-es városnézés:fényképek rögzítése a telefonra, majd a koordináták rögzítése. Ezután azonosításuk a Google Earth-en

12.2. amelyik diáknak van, annak mobillá válhat a tanulás, akár vonaton, buszon utazás közben tanulhatják a telefonon elérhető tananyagokat (játékokat)

12.3. tanárként. határidőnaplóként, diákokhoz bejegyzések

13. Podcasting

13.1. bármilyen forrásunk, film, színdarab feldolgozása közzétehető így a diákok számára: érdeklődés kialakítása, lássák az összefüggéseket

13.2. értelmező feladatokat is adhatunk ezekhez

13.3. összehasonlító feladatokat is végeztethetünk a gyerekekkel: "a történelem hogyan ismétli önmagát", készítsük el valamilyen forrás napjainkra aktualizált , filmesített változatát

14. Online fogalomtérképek

14.1. közösen szerkeszthetők:például egy összefoglalóórán csoportosan feldolgozzák a tanár által kijelölt fogalmat, évszámot(...) majd megosszák a többiekkel

14.2. fejleszti a rendszerező, logikus gondolkodást, ok-okozati összefüggéseket

14.3. az együttműködés, kooperáció gyakorlása mellett egy-egy nagyobb téma feldolgozása (tanári ellenőrzés mellett) így kevesebb időt igényelhet

15. Prezi

15.1. fejleszti a logikus, érthető beszéd kialakítását: referátumok vázaként szolgálhat

15.2. fogalomtérkép is készíthető ezzel, és mások által is elérhetővé tehető

15.3. a tanár elkészítheti az órák vázlatát, képekkel, linkekkel színesítve, esetleg feladat is lehet, hogy a nebulók kiegészítsék: önálló kutatómunkára ösztönzés, csoportosítási szempontok, halmazképző tulajdonságok felismerése, összefoglaló kifejezések megfogalmazása

16. Netvibes

16.1. személyre szabható kezdőlapként egy témakörhöz kapcsolódóan rendszerezve összegyűjthető mindenféle dokumentum

16.2. aktualitásokra felhívni a gyerekek figyelmét: elmenthető, és bővíthető is, annak tudatosítása a gyerekben, hogy a tudomány is folyamatosan változik

16.3. közös fiók is létrehozható: látókör szélesítése

17. Címkézés

17.1. rendszerezés képessége: fogalmak, évszámok, személyek, helyszínek listájának készítése

17.2. a halmazképzés képességének kialakítása: hasonló tulajdonságú kőzetek listái...

17.3. kreativitás fejlesztése: milyen címet adnál ennek a csoportnak?

18. ePortfólió

18.1. rendszerezés: átlátható tanulási technikák elsajátítása

18.2. ismétlésre nevelés: kisebb a valószínűsége, hogy valamilyen dokumentum elveszik, vagy megrongálódik

18.3. aktualizálás lehetősége: új tanulmány megjelenése, ami az addigiakhoz képest teljesen új információkkal szolgál

19. Google dokumnetumok

19.1. előadásterv készítéséhez nagyon egyszerűen használható

19.2. az órán közösen megoldható tesztek kitöltetése a gyerekekkel: (űrlapok) gyors válaszok adása, önellenőrzés kialakítása

19.3. táblázatos rendezők készítése

20. eBook

20.1. hozzáférhető otthonról is: házi feladatként mindenki el tudja érni

20.2. képek, diagrammok elemzése is lehetséges vele

20.3. elektronikus könyvtárakban való eligazodás segítése: megtanítani a diákokat, hogy hova tudnak fordulni, ha valamire kíváncsiak

21. Geocaching

21.1. fejleszti a térbeli tájékozódást

21.2. eldugunk egy történelmi tárgyat: melyik korszakra jellemző és melyik országra? még mi kapcsolható hozzájuk?

21.3. földrazban: szintén eldugunk egy adott országra jellemző terméket: melyik országra, miért, mondj még olyanokat, amiket eldughatnánk, hogy utaznál oda? térképolvasás fejlesztése

22. Geotagging

22.1. asszociációs képesség fejlesztése:földrajzi koordinátához rendeljenek képeket

22.2. koordinátálk alapján taláják meg a történelmi nevezetességet

22.3. bemutatott képek, helyszínek ma hol helyezkednek el

23. Google Art Project

23.1. virtuális múzeumlátogatás

23.2. kreativitás fejlesztése: órán, interaktív táblán a gyerekek mutatják be, hogy mit és miért tartanának a témához illőnek

23.3. önszabályozó tanulás iránti érdeklődés felkeltése

24. Microsoft Touch Pack

24.1. kontúrtérképes, térképes feladatok tanulása játékokon keresztül(mutasd meg a falitérképen modernebb változata)

24.2. Microsoft Surface Globe: térlátás fejlesztése (földrajz óra)

24.3. Microsoft Garden Pond: egy kis relaxáció egy fárasztó matek óra után, a töri óra elején:)