登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Diszlexia により Mind Map: Diszlexia

1. Élő idegen nyelv oktatása auditív megközelítéssel

1.1. olyan nyelvek oktatása, amelyeknél a kiejtés követi az írást

1.1.1. olasz

1.1.2. német

1.1.3. angol

1.1.4. francia

2. Olvasás tanuláskor

2.1. nehéz hang-betű kapcsolat

2.2. gyakori és makacs betűtávesztések

2.3. betűk sorrendjében átvetések

2.3.1. hibás toldalékolás

2.3.2. a hibás alakok rögzülhetnek

3. Jellemzői

3.1. intelligenciától független olvasási nehézség

3.2. differenciálatlan aktív szókincs

3.3. gyenge verbális emlékezet

4. Megnyilvánulási formái

4.1. új szavak nehézkes megjegyzése

4.2. szavak megmásítása, torzítása

4.3. szavak körülírása

5. Okai a központi idegrendszer...

5.1. sérülései

5.2. organikus eltérései

5.3. érési késése

5.4. működési zavara

6. Áldiszlexia

6.1. lelki tényezők

6.2. környezeti tényezők

7. Fejlesztés

7.1. látás, hallás, mozgás koordinált működtetése

7.2. lassú tempójú olvasás

7.3. olvasási készség folyamatos gondozása

7.4. e technikák alkalmazása valamennyi tantárgy esetében

8. Jogszabályi háttér

8.1. Közoktatási tv. 2003. évi módosítása

8.1.1. "Fogyatékos" szó "speciális nevelési igényűvel" való helyettesítése

8.1.2. Joga van ahhoz, hogy...

8.1.2.1. állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön

8.1.2.2. mentesülhessen egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből

8.1.2.2.1. a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a diákot az igazgató mentesíti

8.1.2.2.2. az adott tárgyból nem osztályozható, nem vizsgáztatható

8.1.2.3. Érettségi vizsga alól mentesüljön

8.1.2.4. Érettségi vizsgán differenciált elbánásban részesüljön

8.1.2.4.1. Egyes tárgyak helyett választhat más tárgyat

8.1.2.4.2. toll helyett használhat laptopot

8.1.2.4.3. 30%-kal hosszabb felkészülési idő biztosítása

8.1.2.4.4. szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval helyettesíthető

8.2. 1993. évi LXXIX. törvény (Okatási Hivatal: www.oh.gov.hu)

8.3. 2003. évi LXI törvény (az 1993. évi LXXIX. törvény módosítása) (Magyar Közlöny, 2003., július 16. 85. sz.)

9. Kapcsolat

9.1. Iskola és a szülők kapcsolattartása

9.2. osztályfőnök

9.3. pedagógusok, tantestület

9.4. mentor-diák