IKT-s, web2.0-ás fogalmak

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
IKT-s, web2.0-ás fogalmak により Mind Map: IKT-s, web2.0-ás fogalmak

1. 21. online fogalomtérkép

1.1. figyelem fekeltés, koncentráció elősegítése

1.2. remue ménage (brainstorming) nyelvóán

1.3. összefüggések keresése

2. 21. online játékok

2.1. különböző nyelvtani feladatok játékos megoldása a neten

2.2. azonnali visszajelzés és korrekció

2.3. az izgalmi szint növekedése egyenesen arányosan befolyásolhatja az érdeklődési szint növekedését is

3. 23. konnektivizmus

3.1. kollaboratív tanulás

3.2. interaktvitás, közös gondolkodás

3.3. onine fogalomtérkép

4. 20. onine viselkedéskultúra

4.1. diákokkal való külön elbeszélgetés, hogy mit jelentenek a like-olások és a hozzászóások

4.2. szleng bemutatása nyelvórán

4.3. különböző szubkultúrák online viselkedésének megismerése, nyelvvizsgán C1 szinten hasznos, ha tudjuk, hogy milyen regisztert hol és mikor szabad használni

5. 7. digitális bennszülöttek

5.1. a variáció és a kutató-fejlesztő módszer kedvelői

5.2. ismeretek gyors elsajátítása

5.3. beleszületés a cybertérbe

6. 22. videómegosztó szolgáltatások

6.1. Youtube

6.2. rövid filmek, olyan anyagok, melyeket nem csak a nyelvvizsgát, de a mindennapi életre is kihatással bírnak (környezetszennyezés, politika stb...)

6.3. be nem szerezhető friss hanganyagok mindenki számára elérhetővé válnak

7. 1. interaktív tábla

7.1. interaktivitás az osztályban

7.2. figyelemfelkeltés

7.3. érdekes szemléletes feladatok

7.4. 24. interaktív asztal

7.4.1. kooperatív feladatok

7.4.2. közös együttműködés elsajátítása már kiskorban is

7.4.3. azonnali hiba észlelés

8. 3. közösségi portál

8.1. interakció

8.2. szabad információ áramlás

8.3. egymás könnyebb és gyorsabb megismerése

8.4. külföldiekkel kapcsolattartás, levelezés, ismerkedés

9. 4. Wikipédia és wikik

9.1. azonnali tény és adatkölés

9.2. óriás enciklopédia

9.3. akár kooperatív munkával készíthető felület

10. 5. Realika

10.1. csoportmunka

10.2. kutató és felfedező módszer

10.3. motiváló módszer

11. 6. LLL paradigma

11.1. egész életen át tartó tanulás

11.2. kreatív és probémamegoldó gondolkodás fejlesztése

11.3. felfedező módszer

12. digitális

12.1. 8. digitális bevándorlók

12.1.1. nehézkes elsajátítás

12.1.2. frontális és a csoportmunka hívei

12.1.3. szerzett informatikai ismeretek

12.2. 9. digitális írástudás

12.2.1. szituatív tanulás

12.2.2. kreatív feladatok, érdekősés felkeltés céljából

12.2.3. keresési stratégiák, ovasás szövegértés, ún.kontínuum

12.2.4. "az információ közösségi dimenziója"

12.3. 10. digitális könyvjelzők

12.3.1. rendszerezés és csoportosítás az átáthatóság érdekében

12.3.2. kutató munka és a projekt munka könnyebbséggé válik ennek következtében

12.3.3. az internetezés (információk halmaza) áttekinthetővé válik

12.4. 11. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

12.4.1. felzárkóztatás

12.4.2. kritikai gondolkodás tanítása

12.4.3. érdeklődés felkeltés, attraktív feladatok

12.5. 12. digitális tananyag

12.5.1. tudásanyag bevésése érdeklődést felkeltően

12.5.2. ismeret átadás (digitális játék,eszközök segítségével)

12.5.3. otthoni feldolgozásra

13. 13. eBook

13.1. egyszerű sokszorosítás

13.2. Magyarországon fel nem lelhető francia könyvek ez úton terjesztése

13.3. mindenki számára elérhető, így nem mondhatja a diák, hogy azért nincs meg a házija, mert nem tudta beszerezni a könyvet

14. 14. felhő (cloud computing)

14.1. otthonról is készíthető, így házi feladat evégzésére is alkalmas

14.2. csoportmunka, szimultán munkavégzés

14.3. közös szerkesztés

15. 15. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

15.1. építő reflexiók, könnyebb megértést segítve elő

15.2. tanulóval együtt való közös értékelés, ami a diák aktivitását növeli

15.3. tanulói aktivitás

16. 16. geotagging

16.1. fényképet, videót hozzáadva megismerhetünk különböző nyelvjárásokat

16.2. nyelvvizsgára való felkészüléshez is jó

16.3. a külföldi diákok könnyebben megismerhetik egymást és beazonosíthatják, a térképen, hogy ki melyik országból származik

17. 17. Google Art Project

17.1. kreatív, színes óra keretét nyújtja

17.2. Franciaország kutúrájának megismerés, anékül, hogy e kéne oda menni

17.3. képleírás nyelvórán

18. 18. mobil tanulás

18.1. akárhol akátrmikor, akármilyen segítség felhasználásával (pl.: online szótár)

18.2. egyedül távoktató segítségével pl.: nyelvtanulás

18.3. internet segítségével, majdnem olyan, mintha iskolába járna

19. 19. okostelefon

19.1. szótanuló program telepíthető

19.2. filmnézés idegen nyelven is

19.3. internet (pl.: online szótárak, Larousse, Le Petit Robert etc...)

20. online

21. 22. Varázstoll

21.1. papírra írt dolgok megjeleníthetők általa, pl.: dolgozatok kiértékelése, megbeszélése

21.2. utólagos kiegészítés és annak mentése

21.3. közös rajzolás kezdő kisiskolás csoporttal (szerepjáték előkészítése)

21.3.1. 2. eLearning

21.3.1.1. diák-tanár távkapcsolat

21.3.1.2. egyénileg otthon végezhető feladatok

21.3.1.3. közös véleményezés, fórum használata

21.4. 25. multitasking

21.4.1. párhuzamos tanulás

21.4.2. nyelvtanulásban előny is ehet pl.: nézi és hallgatja a leírt szöveget

21.4.3. nyelvizsgán előnyös, ha az ember több fele tud figyelni pl.: halásértés : sokszor a háttérzajból kell kiszűrni a fontos információt