Functie OAS Positie in de organisatie

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Functie OAS Positie in de organisatie により Mind Map: Functie OAS Positie in de organisatie

1. soorten leidingen

1.1. hiërarchische leiding

1.1.1. de baas

1.2. functionele leiding

1.2.1. aanwijzingen of opdrachten geven over hoe je iets moet doen.

1.3. operationele leiding

1.3.1. het verdelen van taken

2. taken en verantwoordelijkheden

2.1. verantwoordelijk voor wat je zegt of doet.

2.2. dingen zo goed mogelijk doen, binnen de grenzen van jouw kennis en vaardigheden.

2.3. afgesproken kunnen worden op jouw handelen.

2.4. soorten verantwoordelijkheden

2.4.1. sociale verantwoordelijkheden

2.4.1.1. verantwoordelijkheid die ieder mens heeft tegenover een ander in of buiten het werk.

2.4.2. functionele verantwoordelijkheid

2.4.2.1. verantwoordelijkheid waarop je aangesproken kan worden tijdens het uitvoeren van je taken.

3. bevoegdheden

3.1. wettelijke bevoegdheden

3.1.1. in de wet vastgelegd

3.2. organisatorische bevoegdheden

3.2.1. functieomschrijving