Kreativitet i åben skole

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Kreativitet i åben skole により Mind Map: Kreativitet i åben skole

1. I Åben skole kobles teori med praksis, som fx når klassen i dansk kommer helt tæt på kunsten Arken.

2. Artiklen undersøger hvorledes kreativite processer fremmes i et åben skole-forløb i en 5. klasse, der tog udgangspunkt i Arkens udstilling: Kaleidoskop.

3. Om Åben Skole i folkeskoleloven: ”§ 3, Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner

4. Hensigten var at koble de danskfaglige mål med et kunstpædagogisk fokus på kreativitet.

5. Én af de kunstpædagogiske hovedpointer, er at børn ikke kun skal lære om kunst, men at kunst kan bruges som springbræt til kreativitet.

6. Tværfaglige projekter og leg kan danne rammen for kreative processer.

7. Eleverne bør have mulighed for at være fysiske, undersøgende og sansende i det kreative (klasse)rum.

8. Kreativitet og læring i fagene kan forenes ved at bruge kreativiteten i undervisningen.

9. I de kreative processer kan man i undervisningen arbejde med rolleskift, fx så læreren bliver observatør og eleverne får en mere aktiv eller anderledes rolle. Der kan også arbejdes med iscenesættelse af klasseværelset eller et lokations-skift. Således kan der ske forskydninger, der åbner op for kreativiteten og nye måder at anskue undervisningen på hos eleverne.