Vedvarende energikilder(fornybare)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Vedvarende energikilder(fornybare) により Mind Map: Vedvarende energikilder(fornybare)

1. Biomasse

1.1. Døde dyr og planter

2. Vindkraft

2.1. Vindmølle

3. Vandkraft

3.1. Vandkraftværk

4. Solenenergi

4.1. Udnyttes til varme og elektricitet