登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Kerntaak 3 により Mind Map: Kerntaak 3

1. Thema 13. Functie onderwijsassistent, positie in de organisatie

1.1. soorten leiding

1.1.1. hierarchische leiding

1.1.2. functionele leiding

1.1.3. Operationele leiding

1.2. soorten verantwoordelijkheid

1.2.1. sociale verantwoordelijkheid

1.2.2. functionele verantwoordelijkheid

1.3. bevoegheden

1.3.1. Wettelijke bevoegdheden

1.3.2. organisatorische bevoegdheden

1.4. Taken en verantwoordelijkheden

1.4.1. Naar beste weten kunnen

1.4.2. Aangesproken kunnen worden

2. Thema 25. Lid zijn van een team

2.1. voor- en nadelen van een team

2.1.1. voordelen

2.1.1.1. Ondersteuning door teamgenoten

2.1.1.2. pieken in de drukte opvangen

2.1.1.3. meer deskundigheid

2.1.2. nadelen

2.1.2.1. Samenwerking is kwetsbaar

2.1.2.2. Beperking van vrijheid op gebied van beleidsontwikkeling

2.1.2.3. Beperking van individuele vrijheid

2.1.2.4. Overleg kost veel tijd

2.2. voorwaarden van een team om goed te functioneren

2.2.1. Gezamelijk doel is duidelijk

2.2.2. Teamleden zijn deskundig bekwaam

2.2.3. Teamleden hebben een duidelijke functieomschrijving

2.2.4. De onderlinge verhoudingen zijn functioneel

2.2.5. Teamleden zijn gemotiveerd

2.3. De samenstelling van een team

2.3.1. Symmetrisch

2.3.2. Complementair

2.4. Werkstijlen

2.4.1. Dromer

2.4.2. Denker

2.4.3. Beslisser

2.4.4. Doener

2.5. Teamrollen

2.5.1. Voorzitter

2.5.2. vormer

2.5.3. Planter

2.5.4. Waarschuwer

2.5.5. Organisator

2.5.6. Groepswerker

2.5.7. Bronnenonderzoeker

2.5.8. Afmaker