Thema 13 functie onderwijsassistent, positie in de organisatie

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Thema 13 functie onderwijsassistent, positie in de organisatie により Mind Map: Thema 13 functie onderwijsassistent, positie in de organisatie

1. soorten leiding

1.1. hierarchische leiding

1.1.1. de baas

1.2. functionele leiding

1.2.1. aanwijzingen of opdrac hten kan geven hoe je iets moet doen.

1.3. operationele leiding

1.3.1. het verdelen van de taken

2. verantwoordelijkheid:

2.1. de plicht om wat je doet naar beste weten en kunnen te doen en hierop aanspreekbaart zijn

2.2. sociale verantwoordelijkheid

2.2.1. verantwoordelijkheid die iedereen tegenover de ander heeft binnen of buiten het werk

2.3. functionele verantwoordelijkheid

2.3.1. kun je op aangesproken worden tijdens het uitoefenen van je functie.

3. bevoegdheden

3.1. wettelijke bevoegdheden

3.2. organisatorische bevoegdheden

4. TVB

4.1. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheiden