Lonneke Brands OAO 3B

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Lonneke Brands OAO 3B により Mind Map: Lonneke Brands OAO 3B

1. Persoonlijk Ontwikkelings Plan

1.1. Periode 6

1.1.1. POP

1.1.2. POP evaluatie / feedback

1.2. Periode 8

1.2.1. POP

1.2.2. POP evaluatie / feedback

1.3. Periode 10

1.3.1. POP

1.3.2. POP evaluatie / feedback

2. STARRT's

2.1. starrt 1

2.2. feedback van medestudent

2.3. starrt 2

2.4. feedback van medestudent

2.5. starrt van medestudent 1

2.6. feedback

2.7. starrt van medestudent 2

2.8. feedback

3. Mening over artikel

3.1. mijn persoonlijke mening

3.2. mijn feedback over de mening van een medestudent

3.3. de feedback van een medestudent op mijn mening

4. plan van aanpak