COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA により Mind Map: COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

1. és necessària per:

1.1. vida personal

1.2. vida escolar

1.3. vida social

2. eficaç per:

2.1. analitzar l'entorn

2.2. interpretar l'entorn

2.3. valorar informacions

3. implica l'habilitat per:

3.1. comprendre, utilitzar i relacionar números

3.2. operacions bàsiques

3.3. símbols

3.4. formes d'expressió

3.5. raonament matemàtic

3.6. analitzar, produir, interpretar i expressar informació

3.7. coneixements quantitatius i espacials

3.8. entendre i resoldre problemes

4. implica coneixement de:

4.1. elements matemàtics bàsics

4.2. eines matemàtiques

4.3. processos de raonament

5. suposa seguir els processos de:

5.1. pensament

5.1.1. inducció

5.1.2. deducció

5.2. algorítmes de càlcul

5.3. elements de lògica

5.4. validesa de raonaments

5.5. certesa de resultats

6. per l'assoliment cal:

6.1. s'apliquin espontàniament en diverses situacions

6.1.1. els coneixements

6.1.2. les habilitats

6.1.3. les actituds

7. implica disposició:

7.1. favorable

7.2. progressiva de seguretat

7.3. confiança vers la informació i situacions

7.4. utilitzar suports matemàtics

7.5. respecte

7.6. gust per la certesa

7.7. recerca des del raonament

8. s'adquireix quan:

8.1. s'utilitza en situacions quotidianes

8.2. treball transversal en les àrees