Thema 13 Functie OAS, positie in de organisatie.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Thema 13 Functie OAS, positie in de organisatie. により Mind Map: Thema 13  Functie OAS,  positie in de organisatie.

1. Soort leiding

1.1. Hiërarchische leiding

1.2. Functionele leiding

1.3. Operationele leiding

2. Samenhang TVB

2.1. Taken

2.2. Verantwoordelijkheden

2.3. Bevoegdheden

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1. Sociale verantwoordelijkheid

3.2. Functionele verantwoordelijkheid

4. Bevoegdheden

4.1. Google docs.

5. Tips voor de praktijk

5.1. Je functieomschrijving weten

5.2. Je beroepsprofiel kennen

5.3. Je deskundigheid en bekwaamheid onderhouden.