Sanne Verhoeven Oao3D

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Sanne Verhoeven Oao3D により Mind Map: Sanne Verhoeven Oao3D

1. Afbeelding Djoemba dag

2. POP's en feedback

2.1. Pop periode 6

2.1.1. Evaluatie

2.2. Pop periode 8

2.2.1. Evaluatie

2.3. Pop periode 10

2.3.1. Evaluatie

2.4. Mijn functioneren als aankomend onderwijsassistent

3. Feedback

3.1. Mijn gegeven Feedback

3.1.1. STARRT 1

3.1.2. Feeback 1

3.1.3. STARRT 2

3.1.4. Feedback 2

3.2. Mijn gekregen Feedback

3.2.1. STARRT 1

3.2.2. Feedback 1

3.2.3. STARRT 2

3.2.4. Feedback 2

3.3. Internetlink over Feedback

4. Het artikel "Zet jezelf centraal, Reflectie werkt"

4.1. Mijn persoonlijke mening en mijn beschrijving

4.1.1. Feedback van Ruben op mijn mening

4.2. Rubens persoonlijke mening en beschrijving

4.2.1. Feedback van mij op de mening van Ruben

4.3. Het artikel

4.4. Beschrijving van hoe ik reflecteren heb toegepast in mijn professionele ontwikkeling

4.5. Mening + beschrijving

5. Examen 3.1

5.1. Plan van aanpak stap 1,2

5.2. Plan van aanpak stap 4,5,6

5.3. STARRT reflectie verslag