HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG により Mind Map: HANDELSASSITSENT MED SPEICALE I SALG

1. Modul 2 - Salg

1.1. SWOT

1.1.1. Markedet

1.1.1.1. Segmentering

1.1.1.1.1. Målgrupper

1.1.1.2. Horisontal

1.1.1.3. Vertikal

1.2. TOWS

1.3. Konkurrence analyse

1.4. Markedsføring og markedsføringplan

1.4.1. Budgetter

1.4.1.1. indtjening

1.5. ABC analysen

1.6. Prisfastsættelse

1.7. Udvikling

1.7.1. Sortiment

2. Modul 3 - Indkøb

2.1. Indkøbspolitikker

2.2. Indkøb

2.2.1. Outsourcing?

2.2.1.1. 3. partspolitik

2.3. Strategi

2.4. Leverandøre

2.4.1. Leverandørsamarbejde

2.4.2. Leverandør søgning

2.4.2.1. Leverandør udvælgelse

2.5. PEST - analyse

2.6. Købeloven

2.6.1. Aftaleloven

2.7. CSR

2.7.1. Etik

3. Modul 4 - Logistik

3.1. De 7 R'er

3.2. Forsyningsstrategi

3.3. Produktionsstrategi

3.4. Distributionsstrategi

3.5. Varerlager

3.5.1. ABC Analyse

3.5.1.1. Vareplacering

3.5.2. Lageromkostniger

3.5.3. Lagerrente

3.6. Kanban

3.6.1. Produktionskanban

3.6.2. Transportkanban

4. Modul 5 - Tværfaglig

4.1. projektledelse

4.1.1. Projektstyring

4.1.1.1. Gantt - kort

4.2. salg

4.2.1. Forretningsudvikling

4.2.1.1. Sortimentudvikling

4.2.1.1.1. EFU

4.2.2. Salgsbudget

4.2.3. Salgsplanlægning

4.2.3.1. Markedsføringsbudget

4.2.3.2. Markedsføringsplan

4.2.4. Tilbud

4.2.4.1. Tilbudssammenligning

4.3. Logistikanalyse

4.4. Prisfastsættelse

5. Modul 6 - Kulturforståelse

5.1. Forhandlingsteknik

5.2. Sprogligebarreir

5.2.1. Kommunikation

5.3. Kulturforskelle

5.3.1. Tidsforskelle

6. Modul 7 - International handel

6.1. Globalisering

6.1.1. Hvad ser der i verdene

6.2. Handelspolitik

6.2.1. WTO

6.2.2. EU

6.2.3. Brexit

6.2.4. Told & Moms

6.2.4.1. Internationale betalinger

6.2.4.2. Gebyerer

6.2.5. Kvoter

6.2.6. GATT

6.2.7. WTO

6.3. Eksport

6.3.1. Markeder

6.3.2. Forskellige former

6.3.3. Stragetisk salg

6.4. Import

6.4.1. Toldunion

6.4.1.1. Beskatning

6.5. Transport

6.5.1. Info-terms

6.6. CISG

6.6.1. FN

6.7. Absolutte fordele

6.8. Komparative fordele

7. Modul 1 - Handel

7.1. Porters Five Forces

7.2. Canvas modellen

7.3. Doglas MCgregor's teori

7.3.1. Teori X

7.3.2. Teori Y

7.4. Herzbergs motivationsteori

7.5. Eisenhower modellen

7.6. Forretningsforståelse

7.6.1. Budgetter

7.6.2. Bundlinjen

7.6.3. Balancen

7.6.4. Likviditet

7.7. Orginastionsdiagram

7.8. Forretningsplan

7.8.1. Strategi

7.9. Pain

7.9.1. Job

7.9.1.1. Gain

7.10. Value proposition

7.10.1. værdi

7.10.2. Løfter

7.10.3. strategi