Azərbaycanın Şəhərləri

Azərbaycanın şəhərlərinin tanıtımı

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Azərbaycanın Şəhərləri により Mind Map: Azərbaycanın Şəhərləri

1. Bakı

2. Şəki

3. İsmayıllı

4. Quba

5. Şamaxı

6. Sumqayıt

7. Lənkəran

8. Şuşa