登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hitler により Mind Map: Hitler

1. Hvorfor startede 2. Verdenskrig?

2. Hvordan udviklede 2. verdenskrig sig?

2.1. Tyskland og Sovjetunionen havde i 1939 lavet en ikke-angrebspagt og efterfølgende delt Polen imellem sig.

2.1.1. Tidligt om morgenen d. 22. juni 1941 bombede Luftwaffe større byer i den del af Polen, der var besat af Sovjetunionen. Samtidig begyndte omkring 3 mio. tyske soldater angrebet på landjorden.

2.1.1.1. I december 1941 gik fronten fra Leningrad i nord over Moskva i midten til Rostov i syd, og den kolde russiske vinter var i fuld sving. Moskva var hovedstaden i Sovjetunionen og derfor et mål for den tyske hær. Det sovjetiske forsvar af Moskva modstod tyskernes angreb, og da Stalin flyttede tropper fra Sibirien for at deltage i kampen om Moskva, blev tyskerne bremset og presset tilbage mod vest.

2.1.1.1.1. . Ødelæggelserne og tabene af menneskeliv var enorme, og til sidst lykkedes det den sovjetiske hær at omringe og udslette den tyske 6. arme, der forgæves havde forsøgt at få Hitlers tilladelse til en tilbagetrækning. Flere historikere mener derfor, at kampen om Stalingrad hører til blandt historiens mest blodige slag.

3. Hvorfor endte de allierede med at vinde krigen?

3.1. Hitler begik selvmord efter at indse alt håb var ude

3.2. Tyskland og Polen havde i 1934 underskrevet fredsaftale. Hitler bekræftede i april 1939. Marts samme år, Tyskland kræver Danzig, Polen, tilbage. I slutningen af august 1939 krævede Tyskland nu både Danzig og det landområde, kaldt den polske korridor.

3.2.1. England og Frankrig lovet at støtte Polen i tilfælde af angreb- inden krigen. England, Australien, New Zealand og Frankrig erklærede derfor Tyskland krig den 3. september

3.2.2. April - maj 1945: Hitler begår selvmord, Berlin falder, og krigen slutter i Europa

3.2.3. 2. september 1945: Japan overgiver sig, og krigen slutter.

3.2.4. 6. og 9. august, 1945: To atombomber kastes over Japan.