Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan により Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1. Perspektiveringskompetencen

1.1. Energiomsætning

1.1.1. -Eleven kan identificere energiomsætning i den nære omverden -Eleven har viden om energikilder og energiomsætning ved produktion og forbrug -Eleven kan vurdere ændring i energikvalitet ved energiomsætninger i samfundet -Eleven har viden om energiressourcer og energikvalitet -Eleven kan diskutere udviklingen i samfundets energiforsyning -Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov

2. Undersøgelseskompetencen

2.1. Energiomsætning

2.1.1. -Eleven kan undersøge energiomsætning -Eleven har viden om energiformer -Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår -Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener -Eleven kan undersøge transport og lagring af energi i naturgivne og menneskeskabte processer -Eleven har viden om energiforsyning

2.2. Produktion og teknologi

2.2.1. (Fødevareproduktion og energiforsyning til mennesket) -Eleven kan undersøge fødevareproduktion -Eleven har viden om næringsstoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer

2.2.2. (Fx elektrisk energiforsyning) -Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder -Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser -Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring -Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data

3. Modelleringskompetencen

3.1. Energiomsætning

3.1.1. -Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger -Eleven har viden om energiomsætninger -Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb -Eleven har viden om repræsentationer af elektriske kredsløb -Eleven kan med modeller forklare energiomsætninger -Eleven har viden om naturgivne og menneskeskabte energikæder

3.2. Produktion og teknologi

3.2.1. -Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg -Eleven har viden om forsynings-, rensnings- og forbrændingsanlæg -Eleven kan designe modeller for teknologiske processer, herunder med it-baserede programmer -Eleven har viden om teknologiske processer i landbrug og industri