Sterk starten

Sterk starten als leerkracht

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Sterk starten により Mind Map: Sterk starten

1. Eerste stappen

1.1. Goed voorbereiden

1.2. Houding is belangrijk

1.3. Positief!

2. Inzet en egagement

2.1. Opdrachten en afspraken goed beheren van bij de start

2.2. Gerichte engagementskeuzes maken

2.3. Goed tijdsmanagement: efficiëntie, balans werk/vrije tijd

3. Je startwaarde

3.1. Nieuwe leerkracht=interessant

3.2. Zuurstof

3.3. Kracht kennen

4. Schoolkapitaal

4.1. Bagage, ervaring inzetten

4.2. Waardevol

5. Motivatie

5.1. Ups en downs

5.2. Blijf jezelf

5.3. Hou je motieven voor ogen

6. Zelfvertrouwen

6.1. Jezelf voortdurend onder de loep nemen en reflecteren

6.2. positief omgaan met kritiek

7. Lesmanagement

7.1. Goed uitbalanceren: wat wil ik, hoe ga ik dat bereiken

7.2. van bij de start bewust mee omgaan

7.3. Klasmanagement: humor, goed contact met leerlingen, ingrijpen wanneer iets voorvalt, rust brengen in de klas

7.4. Lesinhoud: boeiend houden, zoeken naar interesses leerlingen, gelaagdheid

7.5. Didactiek: laat leerlingen nadenken over problemen, bied structuur (en verbanden) , breng afwisseling aan.

7.6. Pedagogiek: vertrouwen schenken, leerlingen betrekken en inbreng geven, je stijl afstemmen op leerlingen., je peilen op stoorzenders richten, van zacht naar hard opstellen

7.7. De vier-maal-vier voor verbale communicatie

7.8. Leerlingen motiveren: de 10 motoren van motivatie, de 3 meta-motivatoren

8. Lesvoorbereiding

8.1. een sterk concept bedenken

8.2. overzicht lessen over verschillende weken maken

8.3. collega's raadplegen: ideeën+verwachtingen rond lesvoorbereidingen

9. Imago

9.1. speel je goede eigenschappen uit van in het begin

9.2. zet in op je vermogen tot samenwerken: deel info, stel vragen, neem deel aan groepsgewoontes, sluit aan

10. Sociaal actief

10.1. bereikbaar en aanspreekbaar zijn: open staan voor goede contacten en ze dienen zich vanzelf aan, niet najagen

10.2. leer de 'stammen op school kennen'

10.3. erken de verantwoordelijken

10.4. directie: feedbackgesprekken: voorbereiden, constructieve ingesteldheid

10.5. collega-leerkrachten: omring je met positivo's, neem deel aan activiteiten buiten de lesuren om contact te leggen, vraag feedback op lesvoorbereidingen

10.6. leerlingen: duidelijke communicatie, eerlijkheid, transparantie, leg persoonlijke contacten, luister en waardeer

11. Crisimanagement

11.1. negatieve feedback: pak werkpunten planmatig aan, druk je enthousiasme uit, vraag naar opvolging van werkpunten

11.2. conflict met collega; blaas het niet op, maak er geen strijd van, kies goed tussen laten rusten en aanpakken. focus op de overeenkomsten, roep hulp in wanneer nodig

11.3. conflict met leerling: voer na de aanval een persoonlijk gesprek, dwing een vredesbestand af, desnoods via een derde, 4 stappen van een goed herstelgesprek

11.4. conflict met een klas: focus op positieve leiders, negatieve leiders; detecteren, betrekken, leren kennen, verantwoordelijkheid geven aandacht geven en luisteren.