DOCTOR KIM spa & clinic

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
DOCTOR KIM spa & clinic により Mind Map: DOCTOR KIM spa & clinic

1. TRÁI TIM BUSINESS

1.1. DOCTORKIM.VN

1.1.1. XÂY DỰNG NỘI DUNG

1.1.1.1. TRANG CHỦ

1.1.1.1.1. BANNER THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

1.1.1.1.2. ẢNH SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

1.1.1.1.3. CẢM NHÂN KHÁCH HÀNG

1.1.1.2. GIỚI THIỆU

1.1.1.3. LIÊN HỆ

1.1.1.4. SẢN PHẦM/ DỊCH VỤ

1.1.2. THIẾT KẾ BANNER/VIDEO

1.1.3. THỰC HIỆN

1.1.3.1. TÊN MIỀN

1.1.3.2. HOSTING

1.1.3.3. CÔNG CỤ XÂY DỰNG WEBSIDE

1.2. MỒI CÂU

1.2.1. TÌM MỒI CÂU

1.2.2. LANDING PAGE MỒI CÂU

1.2.2.1. CONTENT

1.2.2.1.1. NỘI DUNG

1.2.2.1.2. THIẾT KẾ BANNER

1.2.2.1.3. VIDEO

1.3. SẢN PHẨM ĐẦU PHỄU

1.3.1. LỜI CHÀO HÀNG

1.3.2. SALE PAGE SP ĐẦU PHỄU

1.3.2.1. CONTENT

1.3.2.1.1. NỘI DUNG

1.3.2.1.2. THIẾT KẾ BANNER

1.3.2.1.3. VIDEO

1.3.3. TRANG CẢM ƠN

1.4. SẢN PHẨM CHÍNH

1.4.1. LỜI CHÀO HÀNG

1.4.2. SALE PAGE SP CHÍNH

1.4.2.1. CONTENT

1.4.2.1.1. NỘI DUNG

1.4.2.1.2. THIẾT KẾ BANNER

1.4.2.1.3. VIDEO

1.4.3. TRANG CẢM ƠN

2. THU HÚT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

2.1. FACEBOOK

2.1.1. PROFILE CÁ NHÂN

2.1.1.1. CONTENT

2.1.1.2. ẢNH

2.1.1.3. VIDEO

2.1.2. FANPAGE

2.1.2.1. CONTENT

2.1.2.2. THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM

2.1.2.3. THƯỢNG HIỆU CÁ NHÂN

2.1.3. QUẢNG CÁO

2.2. YOUTUBE

2.2.1. VIDEO CONTENT

2.2.1.1. HOW TO

2.2.2. XÂY DỰNG KÊNH, TỐI ƯU, SALE, GOOGLE, YOUTUBE,...

2.2.3. CHIẾN LƯỢC ĐIỀU HƯỚNG VỀ BUSINESS

2.2.4. QUẢNG CÁO YOUTUBE

2.3. GOOGLE

2.3.1. SALE WEBSIDE NGÁCH

2.3.1.1. BLOG

2.3.1.2. VIẾT BÀI

2.3.1.2.1. THUÊ

2.3.1.3. THIẾT KẾ SALE WEB

3. NHÂN SỰ

3.1. QUẢNG CÁO

3.2. CONTENT

3.2.1. BÀI VIẾT

3.2.2. THIẾT KẾ

3.2.3. VIDEO

3.3. SALE

3.4. GIỮ CHÂN NHÂN SỰ

3.4.1. TÌNH

3.4.2. TIỀN

3.4.3. TẦM NHÌN

4. HỢP TÁC

4.1. ĐIỀU HÀNH

4.2. SẢN PHẨM

4.3. MARKETING VÀ SALE