Udskoling

Ikke færdig

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Udskoling により Mind Map: Udskoling

1. Generelle færdigheder

1.1. 7. klasse

1.1.1. Sikkert kendskab til filtyper og filformater og konvertering

1.1.2. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning

1.1.3. Etik på nettet

1.1.4. Kunne analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog portfolie i egne forløb

1.2. 8. klasse

1.2.1. Elevernes fortrolighed med brug af IT som et redskab i undervisningen er så udbygget, at de er i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige måde at anvende IT på - (og fravælge)

1.2.2. Kunne analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

1.3. 9. klasse

2. Tekstbehandling

2.1. 7. klasse

2.1.1. Grundprincipper for god layout

2.1.2. Etb og orden. (bilag)

2.1.3. Brug af tabulator til opsætning af tekst og anvendelse af indrykning

2.1.4. Brug af tabeller (layout)

2.1.5. Brug af punktopstilling

2.1.6. Brug af sidehoved og-fod

2.1.7. Indsæt autofigurer i tekst

2.1.8. Søg/erstat funktion

2.2. 8. klasse

2.2.1. Udvikle fortrolighed med anvendelsen af et tekstprogram, herunder kendskab til tabulator, punktopstilling, stavekontrol, søg/erstat funktion og spalter

2.2.2. Grundprincipper for god layout

2.2.3. Etb og orden (bilag)

2.2.4. Ordenskarakter på baggrund af helhedsvurdering

2.2.5. Konvertere mellem forskellige gængse filformater, f.eks. tekstformat, RTF-format og det anvendte tekstprograms eget filformat

2.3. 9. klasse

2.3.1. Fortrolighed med anvedendelsen af et tekstprogram, herunder kendskab til tabulator, punktopstilling, stavekontrol, søg/erstat funktion og spalter

2.3.2. Grundprincipper for god layout

2.3.3. Etb og orden (bilag)

2.3.4. Ordenskarakter på baggrund af helhedsvurdering

2.3.5. Fortolighed med konvertering mellem forskellige gængse filformater, f.eks. tekstformat, RTF-format og det anvendte tekstprograms eget filformat

3. Billedbehandling

3.1. 7. klasse

3.1.1. Viden om forskellige filformater og -størrelser, deres styrker og svagheder samt anvendelsesmuligheder.

3.1.2. Kendskab til lag/layer) og "print multiple images"

3.1.3. Brug af billeder i andre IT-genrer som grafisk layout, Præsentation og Webpublicering

3.2. 8. klasse

3.2.1. Selvstændig håndtering og redigering af billedfiler

3.2.2. Konvertering mellem forskellige gængse filformater

3.2.3. Kendskab til farvemanipulation, deformationer og effekter

3.2.4. manipulation af billeder: spejling, retouchering, sammenklip af fotos

3.3. 9. klasse

3.3.1. Selvstændig håndtering og redigering af billedfiler

3.3.2. Konvertering mellem forskellige gængse filformater

4. Kommunikation

4.1. 7. klasse

4.1.1. Brug af email til kommunikation

4.2. 8. klasse

4.2.1. Deltage i internationale projekter med jævnaldrende

4.3. 9. klasse

4.3.1. Personlig e-mail. Brug af e-mail til kommunikation

4.3.2. Kendskab til net-etikette og personlig sikkerhed på nettet

5. Lyd/video-behandling

5.1. 7. klasse

5.1.1. Produktion af lyd til IT-genrerne: Præsentation Webpublishing, Video og Animation

5.1.2. Indsættelse af underlægningsmusik i et videoredigeringsprogram

5.1.3. Kunne lave overgange mellem to klip i videoredigeringsprogram

5.2. 8. klasse

5.2.1. Arbejde med produktion og redigering af levende, digitale billeder

5.2.2. Indsættelse af tekster i billeder, rulletekster

5.2.3. Beherske at kunne mikse tale, musik og flere lydeffekter fra CD, lyddatabaser eller lignende

5.2.4. Kunne lave en musikvideo

5.2.5. Videoredigering med indlæg af tale, lyd musik og tekst ved hjælp af et videoredigeringsprogram

5.3. 9. klasse

5.3.1. arbejde med produktion og redigering af levende, digitale billeder

5.3.2. Kunne analysere forskellige professionelle video- og filmoptagelser mht. optageteknik, redigering og dramaturgi

5.3.3. Være bevidste om lyd og billedmediernes påvirkningseffekter

5.3.4. Videoredigering med indlæg af tale, lyd musik og tekst

6. Præsentation

6.1. 7. klasse

6.1.1. Lave en selvkørende præsentation, f.eks. reklame i PowerPoint-lignende program med billeder, lyd og evt. animationer eller videoklip

6.1.2. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer (bilag)

6.2. 8. klasse

6.2.1. Fremstille en forgrenet præsentation, f.eks. i forbindelse med en projektopgave/projektarbejdsform ("PowerPoint"-lignende program)

6.3. 9. klasse

6.3.1. Kendskab til præsentations -og multimedieprogrammer

6.3.2. Anvendelse af Præsentation til f.eks projektarbejde

6.3.3. produktion af "statiske" og interaktive præsentationer

6.3.4. Produktion af mere komplekse multimediepræsentationer med inddragelse af erfaring og viden fra de forskellige IT.genrer

7. Talbehandling

7.1. 7. klasse

7.1.1. Udvidet brug af formler.

7.1.2. Statestik og diagrammer

7.1.3. Formatere celler, f.eks. %, antal faste decimaler, kr. med to decimaler osv

7.1.4. Opbygning af database og dens anvendelse, f.eks. i spørgeskemaundersøgelse

7.2. 8. klasse

7.2.1. Løse matematiske problemer og præsentere resultaterne

7.3. 9. klasse

7.3.1. Kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst

8. Informationsindsamling

8.1. 7. klasse

8.1.1. Udbygning af vurdering af kilde - kildekritik

8.1.2. Søgning efter lyd- eller billedfiler

8.1.3. Søgning i eksterne databaser, f.eks. SKoda, Polinfo, Polfoto

8.1.4. Kendskab til regler for ophavsret (billeder og tekst)

8.2. 8. klasse

8.2.1. Udbygning af vurdering af kilde- kildekritik

8.2.2. Kendskab til regler for ophavsret (billeder og tekst)

8.3. 9. klasse

8.3.1. Udbygning af fortroligheden med Internettets muligheder

8.3.2. Færdighed i at søge hensigtsmæssigt samt vurdere søgeresultater

8.3.3. Hensigtsmæssig brug af tekst, billeder, lyd, video og programmer

8.3.4. Vurdering af hensigtmæssige søgesteder/ værktøjer.

8.3.5. Kildekritik

9. Forord

9.1. 7. klasse

9.2. 8. klasse

9.3. 9. klasse

10. Grafisk Layout

10.1. 7. klasse

10.1.1. Viden om skrfitfamiler og relevant brug af dem.

10.1.2. Håndtering af forskellige elemnters placering, foran, bagved osv.

10.2. 8. klasse

10.2.1. Imprt af regneark, tabeller, grafer og diagrammer

10.2.2. indsigt i mulighederne med ombrydning af en tekst og hensigtsmæssig præsentation af den.

10.3. 9. klasse

10.3.1. Grundlæggende kendskab til layout/DTP-program

10.3.2. Kendskab til sort-hvid layout og erfaring med brug af farve

11. Webpublicering

11.1. 7. klasse

11.1.1. Fremstille hjemmesider med enkelt layout med brug af links, billede og tekst (f.eks. ved brug af tabel)

11.1.2. Kæde to hjemmesider med links (pegefølsom knap)

11.1.3. Lave klassens egen hjemmeside, hvor eleverne præsentere sig selv eller et projekt de har arbejdet med i klassen (f.eks. ElveIntra)

11.2. 8. klasse

11.2.1. Fremstille flersidede hjemmesidepræsentationer, herunder brug af rammesider f.eks. ElevIntra

11.3. 9. klasse

11.3.1. Opbygning af et mindre web-side, f.eks. ElevIntra

11.3.2. Arbejde med rammer

12. Styring/simulering

12.1. 7. klasse

12.1.1. Fortsat arbejde med og vurdere strategien i diverse simuleringspil