Gebruik van ITC en media in het onderwijs

Mindmap rond ICT-gebruik in de les

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Gebruik van ITC en media in het onderwijs により Mind Map: Gebruik van ITC en media in het onderwijs

1. meerwaarde

1.1. leerling kan beslissen waar en wanneer hij leert

1.2. voorbeelden kunnen makkeljk getoond worden

1.3. mogelijkheid tot binnendifferentiatie

1.4. leerkracht kan meer tijd besteden aan coaching van de leerlingen

2. mogelijkheden

2.1. digitale toetsen

2.2. peerevaluaties

2.3. binnendifferentiatie

2.4. evaluatie van presentaties

2.5. onmiddelijk feedback geven aan de leerlingen

3. aandachtspunten voorbereiding

3.1. vooraf duidelijke afspraken maken (met leerling en collega's)

3.2. besteed voldoende aandacht aan de opbouw van de les

3.3. voorzie korte insstructiemomenten

3.4. alles goed uittesten

3.5. werken de nodige toestellen en zijn deze beschikbaar

3.6. alternative voorzien indien er iets mis loopt

4. aandachtspunten tijdens de les

4.1. de leerlingen werken zelfstandig --> leraar = coach

4.2. begrijpen de leerlingen de opdrachten

4.3. zijn er leerlingen met weinig ICt-ervaring die meer ondersteuning nodig hebben?

5. voorwaarden voor een goede integratie

5.1. visie

5.1.1. duidelijke visie op onderwijs

5.1.2. visie van de inzet van ICT

5.2. deskundigheid

5.2.1. bijscholingen aanbieden zodat leerkrachten bekwaam zijn om de ICT-infrastructuur te gebruiken

5.3. digitaal leermateriaal

5.3.1. moet aangepast zijn aan de doelstellingen

5.3.2. kosten?

5.4. ICT-infrastructuur

5.4.1. moet aangepast zijn aan de doelstellingen

5.4.2. kosten?