TOS en lezen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
TOS en lezen により Mind Map: TOS en lezen

1. 4 fasen van Ehri:

1.1. Pre-alfabetische fase: - Bewustzijn dat letters bestaan - Geen echte klank-tekenkoppelingen - Visuele cue

1.2. Partieel alfabetische fase: - Kennis van enkele klank-tekenkoppelingen - Automatiseren is (nog) niet noodzakelijk - Elementaire leeshandeling

1.3. Volledig alfabetische fase: - Kennis van alle klank-tekenkoppelingen - Automatisering van kennis

1.4. Geconsolideerde alfabetische fase: - Directe woordherkenning - Doel: vloeiend lezen - Accuratesse boven snelheid

2. Comorbiditeit

2.1. Het tegelijkertijd hebben van twee of meerdere stoornissen/aandoeningen.

2.1.1. TOS & ASS

2.1.2. TOS & ADHD

2.1.3. TOS & Dyslexie

3. Fases geletterdheid

3.1. Ontluikende geletterdheid

3.1.1. Voorschoolse periode

3.1.1.1. Spreken & luisteren

3.1.1.2. Oriëntatie op boeken en verhalen

3.2. Beginnende geletterdheid

3.2.1. Kleuterjaren

3.2.1.1. Taalbewustzijn

3.2.1.2. Fonologisch bewustzijn

3.2.1.2.1. Het bewustzijn van de klankstructuur van een taal.

3.2.1.3. Fonemisch bewustzijn

3.2.1.3.1. Vaardigheid om binnen gesproken woorden klanken te onderscheiden.

3.2.1.4. Letterkennis

3.2.1.4.1. Identificeren van woorden

3.2.2. Aanvankelijk lezen eerste fase

3.2.2.1. Inzicht in alfabetisch principe

3.2.2.2. Letterkennis

3.2.2.3. Elementaire leeshandeling

3.2.2.4. Fonemisch bewustzijn

3.2.3. Aanvankelijk lezen tweede fase

3.2.3.1. Complexere woordstructuren

3.3. Gevorderde geletterdheid

3.3.1. Automatisering

3.3.1.1. Betekenis van tekst begrijpen

4. Effectief leesonderwijs

4.1. Doelgericht werken

4.2. Effectief gebruik maken van methode

4.3. Voldoende leestijd

4.4. Goed omgaan met verschillen in leerbehoefte

4.5. Een stimulerende leeromgeving

4.6. In een doorgaande lijn werken

4.7. Drie niveaus:

4.7.1. Schoolniveau

4.7.1.1. Concrete minimum- en streefdoelen per leerjaar

4.7.1.2. Inhoudelijk leiderschap

4.7.1.3. Doorgaande lijnen

4.7.2. Klassenniveau

4.7.2.1. Analyse toetsgegevens

4.7.2.2. Convergente differentiatie

4.7.2.3. Directe instructiemodel

4.7.3. Leerlingniveau

4.7.3.1. Observatie- en toetsgegevens

4.7.3.2. Convergente differentiatie

5. Risicofactoren voor toekomstige leesproblemen

5.1. Dyslexie in familie

5.2. Vertraagde spraak-/taalontwikkeling

5.3. Beperkt geletterde thuisomgeving

5.4. Nederlands als tweede taal

5.5. Hoorproblemen

5.6. Problemen met automatiseren van willekeurige reeksen

6. Beginnende geletterdheid & TOS

6.1. Zwakke fonologische vaardigheden

6.1.1. Auditieve discriminatie

6.1.2. Auditieve analyse

6.1.3. Herkennen van rijm

6.1.4. Manipuleren van klanken in een woord

6.2. Klank-tekenkoppeling

6.2.1. Moeite met grafeem-foneem koppeling

6.3. Zwak korte termijn geheugen

6.3.1. Moeite met het in juiste volgorde van klanken

6.4. Kleine woordenschat

6.4.1. Moeite met herkennen van ontcijferd woord

7. Effectieve begeleiding voor risicokleuters

7.1. Beginnende geletterdheid

7.1.1. Voorschotbenadering

7.1.2. Bouw!

7.2. Aanvankelijk lezen

7.2.1. Connect Klanken & Letters

7.2.2. Connect Woordherkenning

7.2.3. Connect vloeiend lezen

7.2.4. Bouw!

7.3. Voortgezet lezen

7.3.1. RALFI

7.3.2. RALFI-Light

8. Vertelvaardigheid

8.1. Microniveau

8.1.1. Begrijpen & uitdrukken op woord- en zinsniveau

8.2. Macroniveau

8.2.1. Inzicht in en verwoorden van alle (plot)elementen van een verhaal

8.3. Kinderen met TOS

8.3.1. Produceren minder plotelementen

8.3.2. Beschrijven gebeurtenissen die niet aansluiten bij doel van het verhaal

8.3.3. Zijn weinig specifiek bij beschrijven van personages & gebeurtenissen

8.3.4. Uitingen vaak ongrammaticaal

8.4. Analyse spontane taal

8.4.1. STAP

8.4.2. GRAMAT

8.4.3. TARSP

8.5. Analyse vertelvaardigheid

8.5.1. Frog Story

8.5.2. Busverhaal

9. Risicofactoren TOS & technisch lezen

9.1. Zwakke fonologische vaardigheden

9.2. RAN-taken zwak

9.2.1. Auditieve synthese zwak

9.2.2. Snel ophalen woordbetekenis zwak

9.3. Beperkte woordenschat en kennis van de wereld

9.3.1. Minder vloeiend lezen

9.4. Zwak korte termijn geheugen

9.4.1. Klanken&woorden in juiste volgorde onthouden is moeilijk