Digitális bennszülöttek

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
Digitális bennszülöttek により Mind Map: Digitális bennszülöttek

1. gyors információszerzés

1.1. multimédia

1.2. hiperlinkek

1.3. célirányos keresés

1.4. olvasás a digitális korban

1.5. türelmetlenség

1.6. tudásmegosztás

2. ingerfalók

2.1. ingergazdag környezet

2.2. betegség vagy normalitás

2.3. hiperaktivitás

2.4. agykutatások

3. sokcsatornás figyelem

3.1. mutitasking

3.2. párhuzamos feladatok

3.3. szekvenciák

3.4. (részben) automatikus folyamatok

4. érzelemkezelés

4.1. frusztrációtűrés

4.2. monotónia elviselése

4.3. érzelmi inkontinencia

4.4. késleltetés képességének gyengülése

4.5. mozaikszerű érettség

5. a tudás új értelmezése

5.1. ünnepnapi tudás vs. hétköznapi tudás

5.2. hasznosítható tudás

5.3. az információkhoz való hozzáférés

5.4. miből lesz emléknyom?

6. nyelvhasználat és kommunikáció

6.1. helyesírás

6.2. szleng

6.3. új szavak a köznyelvben

6.4. emotikonok

7. a tekintélyhez való viszony

7.1. interaktivitás

7.2. médiasztárok

7.3. tájékozódási pontok

7.4. hiteles online személyiségek

8. önálló tanulás

8.1. véletlenszerű leágazások

8.2. szórakoztató játékok, filmek, zenék, kipek

8.3. érdeklődés alapú tanulás

9. időkezelés

9.1. azonnali jutalmak

9.2. always online

9.3. elromlott időérzék

9.4. mindent az utolsó pillanatban

9.5. flow

10. hálózatosodás

10.1. horizontális kapcsolatok

10.2. webkettes eszközök

10.3. informális tanulás

10.4. közösségi oldalak

10.5. szinkrón kommunikáció