Les civilitzacions Fluvials.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Les civilitzacions Fluvials. により Mind Map: Les civilitzacions Fluvials.

1. L'aparició de l'Escriptura

1.1. L'escriptura va apareixer fa uns 5.000 anys a Mesopotàmia, els historiadors diuen, situen el neixement de la Historia a partir d'aquest fet. Quan van començar a creixer el poblatsvan tindre de crear un sistema de control per saber qui havia pagat impostos i qui no els havia pagat.

2. De les ciutats als imperis

2.1. Durant l'edat dels metalls els reis van començar a crear les primeres ciutats que amb el pas del temps es van anar fent mes grans i mes grans. Aveguades per culpa del territori forcaven les guerres, el rei guanyador anava conseguint territori i van començar a fer grans imperis.Les primeres civilitzacions es van començar afer a: mesopotamia, egipte, l'india i a la Xina. Aquestes grans civilitzacions s'anomenaven civilitzacions fluvials, que feien en alguns rius amb rieres molt fertils.

2.1.1. Un poder polític fort:

2.1.1.1. El rei tenia qüasi tot o tot el poder, dictava les lleis, controlaba el exèrcit, dictava les les funcions religioses, per administrar i protegir les seves coses. Els reis van: grans exèrcit i un cos de funcionaris.

2.1.2. Una societat molt jerarquitzada:

2.1.2.1. En aquella epoca estaven separats per els privilegiats, que eren els que tenien molta riquesa, molts camps de conreu.... i els sotamesa que eren els que no tenien res o qüasi res, podien ser els esclaus, els agricultors...

2.1.3. La construcció de grans obres:

2.1.3.1. Els reis van crear canals per regar les seves terres seques per poder augmentar les collites, els reis van construïr palaus, temples i tombes per demostrar tot el seu poder.