Danmark som kolonimagt

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Danmark som kolonimagt により Mind Map: Danmark som kolonimagt

1. Trankebar

1.1. Fra 1620 til 1845

1.2. I begyndelsen af 1600-tallet besluttede Christian 4., at der også skulle oprettes danske kolonier.

1.3. Ekspeditionen endte i den lille fiskerby Trankebar, der lå på den sydøstlige side af Indien.

1.4. Danskerne opførte et fort og en fabrik, og det blev starten på en dansk koloni i området.

1.5. . Trankebar var en dansk koloni, indtil den blev solgt til England i 1845.

2. Guldkysten

2.1. Danmark sendte også en ekspedition til Afrika.

2.2. . Koloniens vigtigste opgave blev at sende afrikanske slaver til den danske koloni i Vestindien.

2.3. . Da slavehandlen blev afskaffet i Danmark, mistede kolonien en del af sin betydning.

3. Trekantshandel

4. DanskvestIndien

4.1. I 1600-tallet ønskede Danmark at få del i de kostbare varer som sukker, tobak og kaffe, som de andre kolonimagter hentede fra Amerika. Derfor oprettede Danmark i 1672 en koloni på øen Sankt Thomas, der lå i det caribiske hav ud for Amerika.

5. slaver

6. Her kan man se noget af Dansk Vestindien

7. Ca. 17% af de slaver der var på båden døde på vejen til dansk vest indien

8. I 1803 blev det forbudt at handle med slaver. Nu måtte kolonien tjene penge på en anden måde

9. trekantshandel er en handel hvor der er en båd der fx.sejler ned til guldkysten og henter slaver så sejle over til dansk vestindien og så hjem med sukker og så blive ved med det

10. I 1658 grundlagde Danmark en koloni på Guldkysten. Men det var ikke kun guld, de store skibe sejlede bort fra kysten. I de mørke lastrum sad der slaver. De var lagt i lænker og på vej mod en uvis skæbne.

11. I 1792 kom der altså en lov, som forbød alle danskere at handle med slaver. Men den skulle først gælde fra 1803, for man skulle nå at hente en masse slaver til Vestindien. Det var nemlig kun slavehandelen, der blev forbudt – ikke slaveriet. Den danske lov mod slaveri kom først i 1848.