Sociaal- Cultureel werk

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Sociaal- Cultureel werk により Mind Map: Sociaal- Cultureel werk

1. Situering

1.1. verandering

1.2. geen eenduidig beeld

1.3. grondrecht (1994)

1.4. steeds meer ingebouwd SCW

1.4.1. zuiver autonoom cultureel werk

2. Definiering

2.1. sociaal karakter

2.1.1. slv in geheel

2.1.2. maatschappelijke achterstand opheffen

2.2. cultureel component

2.2.1. vanuit eigen diciplines

2.2.1.1. antropologie, sociologie, geschiedenis, moraal

2.3. cultuur (motor vd slv)

2.3.1. ideologisch niveau

2.3.2. gedragsmatig niveau

2.3.3. materieel/ immaterieel niveau

2.4. cultuur (sector)

2.4.1. erfgoed

2.4.2. SCW

2.4.3. kunsten

3. Beleid

3.1. Agenstschap Sociaal- Cultureel werk voor jeugd en volwassenen (01/04/2006)

3.1.1. Afdeling SCW vd Jeugd

3.1.2. Afdeling SCW vd Volwassenen

3.2. Doelstelling

3.2.1. Realiseren door toekenning subsidies

3.2.1.1. lokale besturen

3.2.1.2. verenigingen

3.2.2. bevoegde minister Sven Gatz

3.2.2.1. Vlaams minister Cultuur, Jeugd en Media

3.3. 01/01/2018

3.3.1. persoonsgebonden bevoegdheden, middelen, personeel en infrastructuur --> Vlaamse overheid, lokale besturen

3.4. 01/01/2020

3.4.1. Doel

3.4.1.1. kwalitatieve, duurzame, diverse, geintegreerde boven lokale bouwen, stimuleren en optimaliseren

3.4.1.2. Cultuurparticipatie bevorderen en versterken

4. Functies

4.1. ontmoetingsfunctie

4.2. ontspanningsfunctie

4.3. cultuurfunctie

4.4. leerfunctie (= educatieve functie)

4.4.1. levenslang leren

4.4.2. levensbreed leren

4.5. maatschappelijke bewegingsfunctie

4.6. gemeenschapsvormende functie

4.6.1. bonding

4.6.2. briding

5. Methodiek

5.1. werkwijze

5.1.1. SCW

5.1.2. professionele medewerkers

5.1.3. vrijwilligers

5.2. doel

5.2.1. ontwikkelen eigen identiteit

5.2.2. bevorderen sociale integratie en maatschappelijke participatie

5.2.3. opbouw duurzame en exclusieve samenleving

5.3. scheppen en benutten

5.3.1. open kansen

5.3.1.1. ontmoeting

5.3.1.2. informeel leren

5.3.2. stimuleren processen

5.3.2.1. kritische bewustwording

5.3.2.2. reflectieve verantwoording

5.3.2.3. persoonlijke ontplooiing

5.3.3. ontwikkeling

5.3.3.1. sociale netwerken

5.3.3.2. culturele symbolen

6. Beroepsprofiel

6.1. algemeen

6.1.1. intermediair, bemiddelaar en maatschappelijk ondernemer

6.1.2. in wisselwerking

6.1.2.1. individu

6.1.2.2. groep

6.1.2.3. samenleving

6.1.2.4. organisatie

6.2. beroepen onderscheiden

6.2.1. gemeenschapswerker

6.2.2. programmator cultuur en organisatie

6.2.3. begeleider sociale culturele activiteiten

6.2.4. campagnewerker

6.2.5. belangenbehartiger

7. Werk

7.1. ontwikkelen/ in stand houden cultuur

7.2. (niet) professionele activiteiten

7.2.1. acties en initiatieven

7.2.1.1. overheid

7.2.1.2. professionele

7.2.1.3. bevolking

7.2.2. streven naar verandering

7.2.2.1. individu

7.2.2.2. groepen

7.2.2.3. samenleving

7.3. kenmerken

7.3.1. vrijwillig

7.3.2. in vrije tijd

7.3.3. gericht op participatie en ontplooiing

7.3.4. niet vrijblijvend

7.3.5. doelgericht

7.3.5.1. doelen die men nastreeft: sociale culturele functies

7.4. derde tijd

7.4.1. vrije tijd (sport niet!)