Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. により Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen