登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Refleksion により Mind Map: Refleksion

1. Brev

1.1. Et brev er en skriftlig henvendelse fra én person til en kendt modtager. Brevet kan være personligt. Personlige breve er frie i sprog og stil. Genren er ikke-fiktion, men hvis du skal skrive en tekst, hvor du foregiver at være en anden, der skriver et brev, er teksten fiktion.

1.2. Genretræk:

1.2.1. starter ofte med Kære og afsluttes med Venlig hilsen (eller lignende).

1.2.2. Skrevet i sprog der tager højde for hvem modtageren er

1.2.3. I et brev "taler" man til modtageren

1.2.4. Der er to former for breve: det formelle brev og det personlige brev

1.3. Eksempel

2. Dagbog

2.1. En dagbog er en slags samling af minder og tanker fra én dag. Den skal forsøge at samle tankerne omkring noget man har oplevet.

2.2. Genretræk

2.2.1. Den er skrevet i datid

2.2.2. Personligt sprog

2.2.3. Forsynet med dato og sted

2.2.4. Det er en jeg-fortæller

2.2.5. En personlig dagbog er skrevet for at blive læst af forfatteren

2.2.6. Bruges mange adjektiver (tillægsord)

2.2.7. Starter ofte med "kære"

2.2.8. Skrevet i subjektivt og lidt indfortået sprog.

2.2.9. Bliver skrevet over flere dage/måneder

2.2.10. Det er forfatternes egen tanker.

2.3. Eksempel

3. Refleksion som hovedgenre

3.1. Refleksion betyder at man tænker eller overvejer noget

4. Erindring

4.1. En tekst hvor forfatteren skriver om noget interessant, han eller hun kan huske fra sin fortid.

4.2. Forfatteren prøver med beskrivelser at skabe et billede i læserens hoved

4.3. Genretræk:

4.3.1. En erindring er et minde om noget lykkeligt, sørgeligt eller på en eller anden måde følelsesladet.

4.3.2. Teksttypen handler ikke om at komme frem til en konklusion eller et budskab, men at videregive en oplevelse der har ændret personens liv.

4.3.3. Kan minde om en dagbog bare med mere fyldige beskrivelser

4.3.4. Der fortælles om stemninger, følelser, miljø, personer og oplevelser

4.3.5. Indeholder sanseoplevelser

4.3.6. En erindring starter som regel med at gøre opmærksom på at fortælleren husker tilbage. Eksempler: Jeg husker tydeligt da..... Min barndom var ofte præget af.... Da jeg blev forelsket første gang var det som....

4.3.7. Fortælleren er den der husker tilbage = jeg-fortæller

4.3.8. Erindringer er skrevet i datid

4.3.9. Subjektivt sprog

4.4. Eksempel

5. Essay

5.1. Direkte oversat betyder essay et forsøg eller at afprøve

5.2. Et essay er en fri tekst om et emne som forfatteren har tænkt over.

5.3. I et essay leder man efter sandheden. Man skriver ikke bare ting man allerede ved, men derimod at prøve at finde ud af noget.

5.4. Et essay skal handle om noget forfatteren undrer sig over, er nysgerrig eller optaget af.

5.5. Genretræk:

5.5.1. kort tekst

5.5.2. Emner= videnskabelige, kunstneriske, politiske eller almene.

5.5.3. Skrevet i en lettilgængelig, subjektiv og personlig stil.

5.5.4. Typisk med skønlitterære træk

5.5.5. Teksttypen er præget af personlig overvejelse (refleksion) over almene emner. Teksten taler både for og imod.

5.5.6. Indeholder ofte dirkete læserhenvendelser

5.5.7. I et essay går forfatteren ind i en slags debat eller samtale med sig selv. En indre monolog. Der argumenteres for og imod, og forskellige løsninger bliver undersøgt.

5.5.8. Man kalder et essay for skrive-tænkning, fordi det er en tankestrøm. En slags samtale med sig selv.

5.5.9. Der er ofte erindringer med fra tidligere i ens liv.

5.5.10. Mange sanser i teksten

5.6. Essay indeles ofte i:

5.6.1. 1) Det konkrete: emnet præsenteres, beskrives, forklares

5.6.2. 2) Det erindrinde: personlige erfaringer, oplevelser og minder om emnet

5.6.3. 3) Det reflekterende: der tænkes over emnet og emnet belyses fra flere vinkler

5.7. Eksempel