It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang? により Mind Map: It og Cooperative Learning - hvilke tanker fik os igang?

1. Lærerne skal "turde" bruge it

2. Større udbytte ud af faglige situationer, hvor it indgår

3. Overføre dynamikken fra Cooperative Learning metoden til undervisning, hvor it indgår

4. Finde web 2.0 programmer, som fungerer interaktivt, og understøtter brug af cl-metoden

5. Eleverne skal være meddidaktikere

6. Eleverne skal turde tage ansvar, når it er på banen

7. "Kedeligt" fagligt forløb, bliver sat i en spændende ramme

8. Give en positiv oplevelse med it for både lærer og elever

9. Kan man hjælpe it-skeptikere i gang? Kan man lave undervisningsforløb hvor der ikke er brug for it-vejlederen?

10. Kan cooperative learning byd på løsninger når der opstår tekniske udfordringer?