Den digitale skole

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Den digitale skole により Mind Map: Den digitale skole

1. Infrastruktur og IT-udstyr

2. Digitale læremidler

3. Digitale læreformer

4. Digital kommunikation og videndeling

5. Ledelse og styring

6. Kompetenceudvikling

7. Kultur

8. Lovgrundlaget