ICT en media integratie

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ICT en media integratie により Mind Map: ICT en media integratie

1. Ter info voor leerkracht: afbeeldingen zijn niet mogelijk met een gratis account.

2. Aandachtspunten voorbereiding

2.1. Alle leerlingen betrekken

2.1.1. voorzie opdrachten op maat

2.1.1.1. snellere lln: uitdaging

2.1.1.2. andere lln: persoonlijke uitleg + extra oefeningen

2.2. Leergebied overschrijdend

2.3. Korte instructiemomenten

2.3.1. heldere instructie

2.3.2. geleide opdracht

2.4. Goed uitgeschreven opdrachten

2.4.1. ken de app/toepassing zelf heel goed

2.5. Test alles

2.5.1. check materiaal

2.5.1.1. software/hardware

2.5.1.2. aansluiten van kabels (USB)

2.5.1.3. online/offline

2.5.1.4. tablets/gsm/pc

2.6. Aandacht aan mogelijke gevaren/problemen

2.6.1. afleiding beperken

2.6.2. bescherming lln bij ICT-gebruik

2.7. Voorzie alternatief in geval van probleem

2.8. Houd rekening met doelgroep + situatie

2.8.1. ICT inzetten op manier die past bij onderwijs, lkr en lln

2.9. Vier-in-balansmodel

2.9.1. Maximaal rendement uit ICT = rekening houden met:

2.9.1.1. visie

2.9.1.2. vaardigheden

2.9.1.3. toepassingen

2.9.1.4. infrastructuur

3. Meerwaarde

3.1. Voor de leerkracht

3.1.1. ICT compenserend inzetten voor lln. met een beperking

3.1.2. Aansluiting digitale samenleving

3.1.3. Nieuwe manier van lesgeven

3.1.4. Administratieve taken verminderen

3.1.4.1. werkdruk vermindert

3.1.5. Lerarenberoep wordt aantrekkelijker

3.1.6. Reproduceerbaarheid van opdrachten

3.1.6.1. kant-en-klare lessen

3.1.7. Stimuleert school om na te denken over:

3.1.7.1. organisatie van onderwijsprocessen

3.1.7.2. herbekijken van curriculum

3.1.7.3. herbekijken van didactiek

3.1.8. Overzicht op leerresultaten van elke lln

3.2. Tijdens de les

3.2.1. Ondersteuning door gedifferentieerd leren

3.2.2. Efficiënter maken van leerproces

3.2.2.1. doeltreffend en doelmatig leren

3.2.2.2. onmiddellijk feedback

3.2.3. Meer motivatie door aansluiting bij de leefwereld

3.2.4. Actief proces

3.2.5. Stimuleren creativiteit

3.2.6. E-learning, lln beslissen

3.2.6.1. Waar

3.2.6.2. Wanneer

3.2.6.3. Eigen tempo

3.2.6.4. Helpt om problemen tijdens leerproces te overwinnen

3.2.6.4.1. zelfvertrouwen stijgt

3.2.6.5. Reflectie

3.2.7. Samenwerkend en zelfstandig leren

3.3. Eindresultaat

3.3.1. Lln. wordt digitaal geletterd/mediawijs

3.3.2. Betere leerresultaten

3.3.3. Schoolprestaties verbeteren

3.3.4. Minder verbeterwerk

3.3.5. Ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden

3.3.6. Vermindering van uitval

4. Mogelijkheden

4.1. Verrijking leerproces

4.1.1. LLn. maken kennis met andere mogelijkheden om te studeren, presenteren, oefenen, samen te werken

4.2. Actieve lessen

4.2.1. gamification

4.2.1.1. uitdagen

4.2.1.2. enthousiasmeren

4.3. Zwakke lln samen met sterke lln

4.3.1. differentiëren/personaliseren

4.3.2. versterken van de klasband

4.4. Coachen

4.5. Laat lln ook lkr zijn

4.5.1. meer verantwoordelijkheid voor invulling en verloop van het eigen leerproces

4.5.2. zelfstandig zoeken naar oplossingen

4.6. E-learning

4.6.1. Webquests

4.6.2. Kennisclips

4.6.2.1. Flipping the classroom

4.6.3. MOOC

4.6.4. Leerpad

4.6.4.1. vb: Xerte ...

4.6.5. Apps

4.6.5.1. vb: QR-codes, Socrative, Padlet, Canva ....

4.7. Moet meer dan 2u per week!

4.8. Multi-inzetbaar

4.8.1. hoekenwerk

4.8.2. voorkennis testen

4.8.3. analyse van resultaten

4.8.4. snel opzoeken van informatie

4.8.5. herhaling en remediëring

4.8.6. blogs en verzamelborden

4.8.7. tijdens alle vakken

5. Aandachtspunten tijdens les

5.1. Duidelijke afspraken maken

5.2. Klaarstomen arbeidsmarkt

5.3. Afleiding beperken

5.3.1. houden aan de opdracht, niet afdwalen naar sociale media

5.4. contact houden met de lln.

5.4.1. coachen

5.4.2. begeleiden

5.4.3. personaliseren

5.5. Volledige aandacht tijdens uitleg

5.5.1. beperk snel flitsen op het bord tussen informatie en verwerking

5.6. PC's op voorhand aanzetten

5.7. Weglaten van irrelevante informatie

5.8. Zorgen voor veiligheid van lln op internet

5.9. Inhoud niet te complex maken

5.9.1. koppeling aan onbeperkte informatie

5.9.2. heldere en afgebakende instructie

6. Voorwaarden goede integratie

6.1. Visie

6.1.1. Doelen

6.1.2. Vanuit eigenheid van de school

6.1.3. Eigen visie o.b.v. eigen projecten, context en keuzes

6.2. Deskundigheid

6.2.1. TPACK-model

6.2.1.1. Afstemming tussen ICT, vakdidactiek en inhouden

6.2.1.2. Rekening houden met context

6.2.2. Nascholing, begeleiding en ondersteuning voor de lkr.

6.2.2.1. Laagdrempelig aanbod

6.2.2.2. Didactische ondersteuning door ICT-coördinator

6.2.2.3. Aandacht aan geven bij lerarenopleiding

6.2.3. Beschikbaar stellen ICT-infrastructuur

6.2.4. Lesmateriaal van lkr. wordt ruimer gedeeld

6.3. Digitaal leermateriaal

6.3.1. Digibordsoftware

6.3.2. Educatieve software & apps

6.3.3. Moet innovatief zijn

6.3.4. Lesmateriaal van lkr. wordt ruimer gedeeld

6.3.5. ICT-competentie integreren in verschillende leergebieden en vakken

6.4. ICT-infrastructuur

6.4.1. Verschillende vormen

6.4.1.1. Digiborden

6.4.1.2. Computers

6.4.1.3. Laptops

6.4.1.4. Tablets

6.4.1.5. WiFi

6.4.2. Infrastructuur moet o.b.v. de visie

6.4.3. Moet zo betaalbaar mogelijk zijn

6.5. Experimenteren

6.5.1. Start bescheiden

6.5.2. Structurele implementatie (toevoegen aan aanwezige leerlijn)

6.5.3. Ontwikkelen nieuwe leerlijn

6.5.4. Verbinden van verschillende vakken