登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Produkt により Mind Map: Produkt

1. Sortiment

1.1. Sortimentbreden

1.1.1. Virksomhedens sortiment kan beskrives i to dimensioner. Dels sortimentsbredden, som udtrykker, hvor mange varegrupper virksomheden tilbyder. Dels sortimentsdybden, der udtrykker hvor mange varianter, der findes inden for en varegruppe. width of the product range

1.1.2. Bredt eller smalt

1.2. Sortimentsdybden

1.2.1. Virksomhedens sortiment kan beskrives i to dimensioner. Dels sortimentsbredden, som udtrykker, hvor mange varegrupper virksomheden tilbyder. Dels sortimentsdybden, der udtrykker hvor mange varianter, der findes inden for en varegruppe. depth of the product range

1.2.2. Dybt eller fladt

2. Kvalitet

2.1. Funktionel kvalitet

2.1.1. Den funktionelle kvalitet omfatter de produktegenskaber, som knytter sig til produktets funktioner. performance quality

2.2. Smagsmæssig kvalitet

2.2.1. Den smagsmæssige kvalitet omfatter produktets udseende, farve og design. aesthetic quality

2.3. Imagemæssig kvalitet

2.3.1. Imagemæssig kvalitet eller psykologisk kvalitet drejer sig om den prestige eller det image, der er knyttet til produktet. brand image

3. Emballage

3.1. Emballagens funktioner: - Præsentation af produktet. Emballagen skal vække kundernes opmærksomhed og præsentere produktet tiltrækkende og attraktivt. - Beskyttelse og opbevaring Emballagen skal beskytte produktet mod lys, varme, kulde, bakterier o.l. - Information Emballagen skal indeholde oplysninger om produktet, fx en varedeklaration eller oplysninger om, hvordan produktet samles eller bruges. - Brugsfunktion Mange produkter forbruges over tid. Når en liter mælk er åbnet, skal den kunne lukkes godt igen. Mælkekartonen skal også være god at hælde af.

4. Produktlivsforløb

4.1. Er de forskellige livsfaser, som et menneske gennemgår fra vugge til grav. life cycle

4.2. Produktlivsløbet indeholder følgende faser: Udviklingsfasen Introduktionsfasen Vækstfasen Modningsfasen Nedgangsfasen

5. Branding

5.1. Branding er den proces, hvor virksomheden træffer beslutninger vedrørende produktets navn og logo samt andre forhold, der vedrører markedetsføringen og skaber symbolsk merværdi. branding

5.1.1. Corporate branding er branding af selve virksomheden, herunder dennes navn. corporate branding

6. Mærke

6.1. Markedsføring under eget mærke

6.2. Markedsføring under fremmed mærke

6.2.1. Fremmed mærke er et mærke, der ikke tilhøre virksomheden selv.

7. Service

7.1. Virksomheden kan tilbyde service før købet, under købet og efter købet. Nogle serviceydelser er gratis, andre tager virksomheden betaling for. I forbindelse med køb af en bil kan service før, under og efter købet se således ud: