Media integratie

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Media integratie により Mind Map: Media integratie

1. Meerwaarde ICT

1.1. Tijdwinst

1.2. Uitgebreid aanbod lesmateriaal

1.3. Differentiatie

1.4. Kinderen maken zelf dingen

1.5. Grotere betrokkenheid LLN

1.6. Samenwerking via eigen pc/gsm/tablet

1.7. Statafel met stopcontact -> LLN staan recht = gezond en actief

2. Werkvormen ICT en media inzetten

2.1. Groepswerk

2.2. Individueel werk

2.3. Klassikaal werk

2.4. Samenwerkend leren

2.5. Presentatie

2.6. Toetsen

2.7. Herhalingstesten

3. Aandachtspunten voorbereiding les met ICT

3.1. Internetbeschikbaarheid

3.2. Beschikbaarheid electronica

3.3. Alle leerlingen mee met de media?

3.4. Leerkracht mee met de media?

3.5. Zelfde programma thuis als op school?

3.6. Staat alles klaar?

4. Aandachtspunten tijdens de les

4.1. Elke leerling moet mee zijn

4.2. LLN mogen niet afgeleid zijn

4.3. Elke tablet/gsm opgeladen?

4.4. Alle pc's werken?

4.5. Internetbeschikbaarheid?

5. Voorwaarden goede ICT en media integratie

5.1. Aansluiten met de les

5.2. Geen afleiding vormen

5.3. Educatief

5.4. Beschikbaarheid

5.5. Kennis van ICT

5.6. Leerrijke tools

5.7. Weet wat je van je LLN verwacht

5.8. Competentie vd leerkracht