Hvordan påvirker plastikkens forurening verdenshavene og jorden?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Hvordan påvirker plastikkens forurening verdenshavene og jorden? により Mind Map: Hvordan påvirker plastikkens forurening verdenshavene og jorden?

1. PVC

1.1. Farligt

1.1.1. Hvid