De Groep (eind visie)

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
De Groep (eind visie) により Mind Map: De Groep (eind visie)

1. basisbehoefte

1.1. erbij horen

1.2. invloed hebben

1.3. persoonlijk contact

2. groepsvorming

2.1. forming

2.1.1. kennismaking

2.2. storming

2.2.1. positie bepalen

2.3. norming

2.3.1. doelen en regels vaststellen

2.4. preforming

2.4.1. werken aan groepsdoel

2.5. transforming/exit

2.5.1. einde huidige groep

2.5.1.1. nieuwe groep

3. doelen

3.1. stellen

3.2. bereiken

3.2.1. samenwerken

3.3. behalen

3.4. evaluatie

3.5. feedback

3.5.1. geven

3.5.2. ontvangen

3.5.3. interactie

4. achtergrondinformatie

4.1. beginsituatie

4.1.1. groepsfeer

4.1.2. voorkennis

4.1.3. kunnen

4.2. Bronfenbrenner (1917-2005)

4.2.1. exo

4.2.2. micro

4.2.3. meso

4.2.4. macro

4.2.5. chrono

5. groepsverband

5.1. verbinding

5.2. klassenklimaat

5.2.1. sfeer

5.3. groepsdynamiek

6. expressieve rollen

6.1. storming

6.2. Belbin (1993)

6.2.1. uitvinder

6.2.2. brononderzoeker

6.2.3. voorzitter

6.2.4. vormer

6.2.5. monitor

6.2.6. groepswerker

6.2.7. bedrijfsman

6.2.8. zorgdrager

6.2.9. specialist

6.3. groepsfuncties

6.3.1. gezagdrager

6.3.2. sociaal werker

6.3.3. machthebber

6.3.4. verkenners

6.3.5. criticus

6.3.6. volgers

6.3.7. joker

6.3.8. appellant

7. werkvormen

7.1. doceren

7.2. vragen stellen

7.3. discussievormen

7.4. opdrachtsvormen

7.5. spelvormen

7.6. individuele begeleiding

7.7. demonstratie en oefening

8. conflicten

8.1. oplossing

8.2. ik-boodschap

8.2.1. Gordon (1918-2002)

8.3. ongewenst gedrag

9. normen en waarden

9.1. behoefte

9.2. groepsbelang

9.3. respect

10. soorten groepen

10.1. pseudogroep

10.2. traditionele groep

10.3. effectieve groep

10.4. zeer succesvolle groep

11. leerkracht

11.1. leider

11.2. begeleiding

11.3. gedrag Leary (1957)

11.3.1. leidend

11.3.2. helpend

11.3.3. begrijpend

11.3.4. ruimte gevend

11.3.5. ontevreden

11.3.6. onzeker

11.3.7. corrigerend

11.3.8. streng