Markedsandel og præferencer

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Markedsandel og præferencer により Mind Map: Markedsandel og præferencer

1. Præferencer på markedet

1.1. Forbrugeren foretrækker mærket frem for andre

1.1.1. Heterogene marked

1.1.1.1. Stærke præference iblandt forbrugere

1.1.2. Homogene marked

1.1.2.1. Svage præference iblandt forbrugere

1.2. Årsager

1.2.1. Differentieret produkt

1.2.1.1. Forbruger opfatter produktet forskelligt fra virksomhed til virksomhed

1.2.2. Beliggenhed

1.2.2.1. Ikke nødvendigvis præference til virksomheder

1.2.3. God service/god atmosfære

1.2.4. Prisen

1.2.4.1. Dog ikke ved høje præferencer

2. Markedsandel

2.1. Hvor stor en del af den samlede efterspørgsel på markedet, den enkelte virksomhed dækker

2.1.1. Virksomhedens succes opgøres

2.1.1.1. Stor markedsandel

2.1.1.1.1. Dominerende stilling på markedet

2.1.1.1.2. Opnå stordriftsfordele

2.2. Virksomheder på flere markeder og med flere produktgrupper

2.2.1. Større konkurrence

2.3. Markeds størrelse

2.3.1. Markedet målt i værdi

2.3.2. Markedet målt i volumen fx tons eller liter

2.3.3. Markedet målt som antal forbrugere eller kunder

2.4. Markedsandelen skal beregnes

2.4.1. 1. Hvilket geografisk marked

2.4.2. 2. Tidspunkt

2.4.3. Produktet