Politik og Ideologier

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Politik og Ideologier により Mind Map: Politik og Ideologier

1. Politik

1.1. = Værdifordelingen i samfundet

1.2. Fordelingspolitik = Politiske emner, der vedrører økonomisk fordeling i samfundet. (de poltiske partier opdeles i Højre-Venstre skala)

1.3. Værdipolitik = hvilke overordnede værdier, skal samfundet bygge på. Hvordan skal folkeskolen indrettes? Hvordan skal indvandrere integreres i det danske samfund? I hvor høj grad skal vi tage hensyn til miljø og klima?

1.4. Demokrati = folkestyre

1.5. Diktatur = staten styres af en enkeltperson eller en gruppe, der ikke er folkevalgt

2. Ideologi(er)

2.1. Ideologi = et sæt af idéer om samfundet og samfundsudviklingen og hvordan den skal indrettes, samt hvordan goderne skal fordeles

2.2. - Er (hvordan er samfundet i dag? Kritisk analyse af samfundet i dag) - Bør (hvordan bør samfundet være? Politikernes MÅL) - Vejen (hvordan får vi skabt et samfund som vi ønsker det?)

2.3. Liberalisme, Konservatisme, Socialisme (se skema i word filen)

3. Parti(er)

3.1. = en gruppe personer, der har sluttet sig sammen for at føre politik

3.2. Klassepartier = appellerer kun til udvalgte socialklasser

3.3. Catch-all-partier = forsøger at appellere til alle socialklasser

3.4. Issue-voting = når vælgerne stemmer efter enkeltsager

3.5. Flertalsregering = mindst 90 mandater. (Der er 179 mandater i folketinget)

3.6. Støtteparti = et politisk parti, der ikke er med i regeringen, men som støtter denne i parlamentet (f.eks. DF)

3.7. Kernevælger = en vælger, som stemmer på det samme parti ved hvert valg (loyal vælger)

3.8. Marginalvælger = en vælger som tager stilling fra valg til valg. (folk der har oplevet social mobilitet (flyttet sig fra en klasse til en anden))

3.9. Molins model (se word fil for modellen) = 1. Den politiske ideologi og de værdier, partiet arbejder for. 2. Holdningerne hos vælgerne (opinionen). Her må der tages hensyn til, hvad vælgerne mener netop nu (popularitet), men der må også tages hensyn til, at man mister troværdigheden, hvis man hele tiden skifter standpunkt (kontinuitet). 3. Den parlamentariske faktor. Hvad kan der opnås i den nuværende parlamentariske situation? Hvilke samarbejdsmligheder er der, og hvad er der flertal for?