Det Perfekte Samfund

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Det Perfekte Samfund da Mind Map: Det Perfekte Samfund

1. Ligestilling mellem mænd og kvinder

2. demokrati

3. menneskets rettigheder

3.1. ret til at elske dem man vil

3.2. retten til råbe højt

3.3. Retten til hjælp fra staten

3.4. Ret til at gå i skole

3.5. Retten til at stille op til valg

3.6. Retten til en pension

3.7. retten til at stemme

3.8. Retten til et hjem

3.9. Retten til undervisning

3.10. Retten til rent vand

3.11. Retten til forældre eller plejeforældre

3.12. Retten til at være hvem man vil

3.13. Retten til en uddannelse

3.14. Retten til skolegang

3.15. Retten til en uddannelse

3.16. Retten til at leve

3.17. Retten til sygehjælp

3.18. Retten til

4. Ytringsfrihed

5. ingen diktatur

6. MAHDI

7. dds

8. selvstændig

9. kandidater

10. strand

11. retten til at tro

12. MAHDI