7 NILAI DALAM TAMADUN CINA

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Rocket clouds
7 NILAI DALAM TAMADUN CINA da Mind Map: 7 NILAI DALAM TAMADUN CINA

1. Koneksis

1.1. Nilai intelektual

2. Ekonomi

2.1. Menitik beratkan pertanian

3. Politik

3.1. Kekuasaan

3.2. Kepentingan golongan pemerintah dikekalkan

3.3. Menjaga kewibawaan

4. Masyarakat

4.1. Menuju kakayaan, jasa, nama

5. Keagamaan

5.1. Menyembah datuk nenek

5.2. Menyembah tuhan-tuhan

6. Akhlak

6.1. Untuk mencapai keharmonian

7. Pencapaian

7.1. Mendirikan akhlak

7.2. Mendirikan jasa

7.3. Mendirikan bahasa/akademik