Esforços.

Plan your projects and define important tasks and actions

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Esforços. da Mind Map: Esforços.

1. D'on prové aquesta paraula?

1.1. La paraula esforç ve de força.

1.1.1. Esforç...

1.1.2. Força...

2. Què és un esforç?

2.1. Un esforç és el fet d'aplicar una força sobre un cos.

3. Quins tipus d'esforços hi ha?

3.1. Esforços de tracció. EXEMPLE:

3.1.1. La tracció té lloc quan un objecte és estirat amb dues forces actuant en sentits oposats.

3.2. Esforços de torsió. EXEMPLE:

3.2.1. Aquest tipus d’esforços apareix quan un objecte és torçat per l'acció de dues forces oposades.

3.3. Esforços de compressió. EXEMPLE:

3.3.1. La tracció té lloc quan un objecte és empès (comprimit) amb dues forces que actuen en sentits oposats.

3.4. Esforços de flexió. EXEMPLE:

3.4.1. Els esforços de flexió es poden considerar, en general, com una combinació d’esforços, ja que un material sotmès a flexió presenta una zona sotmesa a tracció i una zona sotmesa a compressió.

3.5. Esforços de cisallament. EXEMPLE:

3.5.1. Quan dues forces oposades són aplicades en la mateixa part de l'objecte, intentant tallar-lo, diem que l’objecte està sotmès a un esforç de cisalla o cisallament.