Demokrati

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Demokrati da Mind Map: Demokrati

1. Hvad er demokrati?

1.1. Demokrati er en styreform hvor alle har indflydelse og det angår alle som er med

1.2. Demokrati er hvor man kan diskutere og argumentere for forskellige synspunkter og meninger

1.3. Man afstemmer for forskellige meninger

2. Hvorfor demokrati?

2.1. Der ville være Uenigheder og

2.2. Uden demokrati kunne vi ikke få orden på meningerne

2.3. Der ville ikke være et system på noget

3. Hvad er det modsatte af demokrati?

3.1. Diktatur og enevælde

3.2. En der bestemmer det hele og tager beslutningerne

4. Hal koch

4.1. Mere end at afgøre beslutninger ved afstemninger

4.2. Lytte til hinandens synspunkter

4.3. Demokratiet fungerede kun hvis man hele tiden kunne diskutere det man var nået frem til

5. Demokrati i Danmark

5.1. I starten af 1900-tallet lavede Danmark den store forandring at alle havde mulighed for at ønske om hvem der skulle bestemme

5.2. Regeringen kunne ikke lide dem der kunne lide demokrati- fængsling eller sendt til Amerika

6. Det går ikke uden demokrati

6.1. Folk mister interessen. Ønsker ikke at hjælpe samfundet

6.2. Folk er gider ikke gennemføre det hvis de ikke selv har været med til at bestemme det.

6.3. Gider ikke passe på samfundet

7. Det smarte ved demokrati

7.1. Der vil være system på meningerne og man kan argumtere

7.2. Hvis der ikke var demokrati ville der være problemer om hvad skal bestemmes og hvem skal have ret

7.3. Alle kan have en mening og havde fået den sagt som kan diskuteres

8. De forskellige Demokratier

8.1. Det athenske demokrati - direkte demokrati hvor alle folk har indflydelse og på den endelige afgørelse

8.2. Det nuværende Demokrati i Danmark. Vi bruger det Repræsentativt demokrati hvor folket kan stemme på den politiker (repræsentant) som passer dem mest, og så kan repræsentanten/ politikeren tage beslutninger for dem.