Paragraaf 6.3

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Paragraaf 6.3 da Mind Map: Paragraaf 6.3

1. consumptiegoederen (voedsel, kleding, drinkwater)

2. kapitaalgoederen (infrastructuur, machines)

3. natuurlijke hulpbronnen (allle natuurlijke elementen die de mens gebruikt voor de productie van goederen en de opwekking van elektriciteit

4. uitputbare hulpbronnen (hulpbronnen die zich op menselijke tijdschaal niet vernieuwen of aanvullen, bv aardolie, aardgas, steenkool)

5. duurzame energie bronnen (raken bij het gebruik ervan nooit op, bv zonne-energie en windenergie)

6. roofbouw ( uitputten of vernielen van hulpbronnen)

7. geothermische energie (warmte uit de grond benuttten om huizen te verwarmen of energie op te wekken via stoom)

8. duurzame ontwikkeling (een manier van produceren zonder milieu-uitputting en milieuverontreiniging en zo min mogelijk het milieu te vervuilen.)

9. biomassa ( het verbranden van organisch materiaal zoals houtresten, gft afval)

10. fossiele brandstoffen ( fossielen van miljoenen jaren geleden die veranderd zijn in steenkool omzetten in warmte, energie of elektriciteit)

11. waterkracht (je kan gebruik maken van eb en vloed en het smelten van de sneeuw in de bergen om energie op te wekken)

12. recycling (hergebruiken van al gebruikte producten)

13. Jimmy Kars, Luc v Ooijen, Joris Kortsmit, Martijn van Beek, Siebe Sprenkels H3O