Fokuspunkter Himmellys 2013-14

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Fokuspunkter Himmellys 2013-14 da Mind Map: Fokuspunkter Himmellys 2013-14

1. Nye venskaber og relationer og gode pause som skal opbygges på holdet og på årgangen

1.1. Mål

1.1.1. at få alle til at blive en del af det nye fællesskab

1.1.2. at få børnene til at danne nye relationer

1.2. Tiltag

1.2.1. Dannelse af venskabsgrupper

1.2.2. Vi lærer dem nye lege som er nemme at lege fælles i pauserne

1.2.3. Klassens lærerne er tilgængelig i alle pauser

1.2.4. juleforestilling

1.3. Tegn

1.3.1. at de benytter sig af bolde og andet

1.3.2. at de leger sammen i pauserne

1.3.3. At børnene har gode pauser

1.3.4. at børnene leger med andre end dem de plejer

1.3.5. At de bruger skolens udeområder på en god måde

1.3.6. at de inviterer hinanden ind i legen

1.4. Evaluering

1.4.1. Elevernes relationer og venskaber evalueres løbende på holdkonferencerne

2. Elevmægling

2.1. Mål:

2.1.1. Forebygge konflikter

2.1.2. Redskaber til at løse konflikter

2.1.3. Snakke pænt - sproglig

2.2. Tiltag:

2.2.1. Rollespil/cases

2.2.2. Bruge inspirationskatalog fra Århus kommune

2.2.2.1. Aarhus eksperimentet

2.2.3. Gennemgang af konflikttrappe i børnehøjde

2.2.3.1. Et lille kort til lommen med de vigtigste overskrifter

2.2.4. Introducere dele af "grundkursus i konstruktiv konflikthåndtering".

2.2.4.1. Isbjergmodellen

2.2.4.1.1. Anderkendelse

2.2.4.1.2. Kommunikation

2.2.4.1.3. Samarbejde

2.2.4.1.4. => konstruktiv konflikthåndtering

2.2.4.2. Girafsprog/ulvesprog

2.3. Tegn:

2.3.1. At eleverne bruger en eller flere af de redskaber, som de er blevet præsenteret for.

2.3.2. At eleverne snakker pænt til hinanden

2.3.3. Elever kommer med flere løsningsforslag til konflikten

2.4. Evaluering:

2.4.1. Elever kan komme med eksempler, hvor de har brugt elevmægling

3. Social årsplan

3.1. Mål

3.1.1. at børnene oplever, at de både er en del af og fungerer i

3.1.1.1. det lille fællesskab - stamholdet

3.1.1.2. det større fællesskab - Himmellysene

3.1.1.3. det samlede fællesskab - skolen

3.2. Tiltag

3.2.1. Opstart i det nære introugen

3.2.2. Fælles morgensamling på Himmellysene

3.2.2.1. fælles morgensang

3.2.2.2. fælles oplæsning

3.2.2.3. andre fælles aktiviteter

3.2.3. Samarbejde på tværs af klasserne både i fag og temaer

3.3. Tegn

3.3.1. At børnene trives og er glade for at gå i skole

3.3.2. At de bruger skolens udeområder på en god måde

3.3.3. At de inviterer børn både fra Himmellysene og andre klassetrin ind i legen

4. Ude i lokalområdet

4.1. Mål:

4.1.1. At eleverne bliver bekendt med lokalområdets muligheder. Herunder både muligheder for besøg af skov og strand samt den lille by i byen (Frederiksbjerg)

4.1.2. At klasserne bliver gode til at tage på ekskursioner: bevæge sig rundt i byen, gå på museum eller lignende

4.2. Tiltag:

4.2.1. "By"vandring

4.2.2. Skovtur, evt. med naturvogne

4.2.3. Strandtur, evt. med naturvogne

4.2.4. Ekskursioner til f.eks. Steno Museet

4.3. Tegn:

4.3.1. At alle har en god oplevelse med at tage "ud af huset"

4.3.2. At eleverne ved hvilke muligheder der er for naturoplevelser tæt på skolen, samt at de ved hvad de kan bruges til.

4.3.3. At eleverne kender og er vant til at bruge naturvognene og deres indhold

4.4. Evaluering:

4.4.1. Vi evaluerer løbende efter diverse "ud af huset" oplevelser.