Digital læring i fagene Odense 11.12.12

Track and organize your meetings within your company

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Digital læring i fagene Odense 11.12.12 da Mind Map: Digital læring i fagene     Odense 11.12.12

1. Digital kildekritik

1.1. Anders Brøndum Center for digital dannelse

1.2. Det digitale spejl

1.2.1. Det digitale fællesskab

1.2.2. De digitale fodspor

1.2.3. Den digitale identitet

1.3. Hvad er digital dannelse?

1.3.1. digital dannelse +digitale færdigheder = digital kompetence

1.3.1.1. markedsføringsformer - viral marketing - levende markedsføringssøjler

2. Den digitale skole - hvad er ambitionen?

2.1. Nationale ambitioner for brug af digitale hjælpemidler

2.1.1. videndeling - EMU

2.1.2. forbedre mulighed for differentiering/inklusion

2.1.3. afgangsprøver digitaliseres/adgang til internettet

2.2. Jakob Harder vicedirektør for Uni-C

3. Hvad sker der med fagene? - Didaktisering og skolens aktører

3.1. Hvordan designes undervisning og læreprocesser med IT?

3.1.1. IT = styrke læringen - faciliterer IT de faglige processer?

3.1.2. koble IT og didkatisk design - hvilke aktiviteter og hvad er lærerens funktion?

3.1.3. didaktiserede læremidler >< ikke-didaktiserede læremidler (internettet)

3.2. Hvad sker der med fagenes indhold, og hvilke muligheder ligger der i digitale læringsressourcer?

3.2.1. fagenes indhold ændrer sig - udvidet tekstbegreb/mediegenrer

3.2.2. elevproduktioner: selv målsætte, tilrettelægge egne læreprocesser = selv designe didaktikken

3.2.3. videreføre legens potentiale i læring

3.3. Bog: "Skole 2.0" af bl.a. Birgitte Holm Sørensen

3.4. Professor Birgitte Holm Sørensen

4. IT i danskfaget - alle burde have en blog!

4.1. Anja Emilie Madsen www.coolitconsult.dk

4.2. Hvad er en blog?

4.2.1. Samle digitale tråde

4.2.1.1. Video

4.2.1.2. Tekst

4.2.1.3. Billeder

4.2.1.4. links mm.

4.3. Hvad kan en blog?

4.3.1. Interaktion

4.3.2. Eleverne er de primære indholdsproducenter

4.3.3. Elevaktivitet

4.3.4. Multimodalitet

4.4. Hvordan laver jeg en blog?

4.4.1. www.skoletube.dk

4.4.2. www.wordpress.com

4.4.3. Blogger (Goolges værktøj)

4.5. Miniblogs: Tumblr & Instagram

4.6. "@ltid online" Marie Bloch Jespersen & Maria Vestergaard Eriksen (klassesæt på PUC)

5. IT i sprogfagene

6. Faghæfte 48 "It og mediekompetence"

6.1. Informationssøgning & -indsamling

6.2. produktion/formidling

6.3. Analyse

6.4. kommunikation, videndeling og samarbejde